Salmene 31

31
1 # 31,1 korlederen >4,1. Til korlederen. En salme av David.
2 # 25,2+ Herre, jeg søker tilflukt hos deg,
la meg aldri bli til skamme!
Fri meg ut i din rettferdighet!
3 # 9,10+ Vend øret til meg,
skynd deg og redd meg!
Vær meg et vern, en klippe,
en borg til frelse.
4 # 18,3+; 23,3 Du er mitt berg og min borg,
for ditt navns skyld fører og leder du meg.
5 # 25,15+ Fri meg fra garnet de har spent ut for meg!
For du er min tilflukt.
6 # Luk 23,46; Apg 7,59 I dine hender overgir jeg min ånd,
du løser meg ut, Herre, du trofaste Gud.
7 # 5 Mos 4,28; Jer 10,14f; Jona 2,9 Jeg hater dem som holder seg til vind og tomhet.
Selv stoler jeg på Herren.
8Jeg vil juble av glede over din godhet,
for du har sett min nød,
du kjenner min trengsel.
9 # 18,37 Du ga meg ikke over i fiendens hånd,
men førte meg ut i åpent land.
10 # Job 17,7; Sal 6,8 Vær meg nådig, Herre,
for jeg er i nød.
Øyet sløves av bitter sorg,
pust og kropp svinner bort.
11Livet mitt ender i sorg,
årene mine i klage.
Min styrke svikter
på grunn av min skyld,
og knoklene mine svinner.
12 # 38,12+ Jeg blir til spott for fienden,
til hån for naboene,
en redsel for dem som kjenner meg,
de som ser meg på gaten, viker unna.
13Som en død er jeg glemt av mennesker,
lik et kar som er kastet bort.
14 # 83,4; Jer 20,10 For jeg hører mange som hvisker
– å, redsel på alle kanter! –
når de samler seg mot meg
og legger planer om å ta mitt liv.
15 # 22,11; 118,28; 140,7 Men jeg setter min lit til deg, Herre,
jeg sier: «Du er min Gud.»
16 # 139,16 Mine tider er i din hånd,
fri meg fra fiender som jager meg!
17 # 4 Mos 6,25; Sal 67,2 # 31,17 La ditt ansikt lyse >4,7. La ditt ansikt lyse over din tjener,
frels meg i din miskunn!
18 # 6,11+ Herre, la meg ikke bli til skamme,
for jeg roper til deg.
La de urettferdige bli stående med skam
og gå tause til dødsriket!
19La lepper som lyver, bli stumme,
de som taler frekt mot den rettferdige
med hovmod og forakt.
20 # 36,8; 57,2 Hvor stor din godhet er,
som du har spart til dem som frykter deg!
Rett foran mennesker har du vist din godhet
mot den som søker tilflukt hos deg.
21 # 27,5 Hos deg finner de ly
mot menneskers overgrep.
Du verner dem i din hytte
mot anklagende tunger.
22Velsignet er Herren som gjør under!
Han viste meg miskunn i en beleiret by.
23 # Jes 38,11; Jona 2,5 Jeg sa i min angst:
«Jeg er støtt bort fra dine øyne.»
Men du hørte min bønn
da jeg ropte til deg.
24 # 18,28 Elsk Herren, alle hans fromme!
Herren verner de trofaste,
men den hovmodige gir han igjen i fullt mål.
25 # 27,14 Vær modige og sterke,
alle dere som venter Herren!

Markert nå:

Salmene 31: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring