Salmene 30:4

Salmene 30:4 N11BM

HERRE, du førte min sjel opp fra dødsriket, du ga meg liv på nytt da jeg var i graven.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del