Salmene 18:19

Salmene 18:19 N11BM

På ulykkesdagen kom de imot meg, men HERREN var min støtte.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del