Salmene 113:3

Salmene 113:3 N11BM

Der sol går opp og sol går ned, skal HERRENS navn være lovet.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Salmene 113:3

Del