Filipperne 4:23

Filipperne 4:23 N11BM

Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Filipperne 4:23