Filipperne 4:22

Filipperne 4:22 N11BM

Alle de hellige hilser dere, særlig de som er i keiserens tjeneste.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Filipperne 4:22