3. Mosebok 27:9

3. Mosebok 27:9 N11BM

Gjelder løftet slike dyr som kan ofres til HERREN, skal alt en gir av dem, være hellig.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del