Josva 3:2

Josva 3:2 N11BM

Etter tre dager gikk tilsynsmennene gjennom leiren
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del