Josva 3
N11BM

Josva 3

3
Israelittene går over Jordan
1Tidlig neste morgen brøt Josva og alle israelittene opp fra Sjittim, og de kom til Jordan. Der slo de leir før de krysset elven. 2#1,11 Etter tre dager gikk tilsynsmennene gjennom leiren 3og befalte folket: «Når dere ser at levittprestene løfter opp Herren deres Guds paktkiste, skal dere bryte opp og følge etter den. 4#3,4 to tusen alen ca. 1000 m. Kom … nær Paktkisten var hellig, derfor var det farlig å røre ved den. Jf. 2 Sam 6,6f. Men hold en avstand på omtrent to tusen alen. Kom den ikke for nær! Slik kan dere vite hvilken vei dere skal gå, for dere har aldri gått den veien før.»
5 # 2 Mos 19,10f Josva sa til folket: «Gjør dere rene og hellige! For i morgen vil Herren gjøre under blant dere.» 6#4 Mos 4,15; 5 Mos 31,24ff Og til prestene sa han: «Løft opp paktkisten og gå over elven foran folket!» Da løftet de paktkisten opp og gikk foran folket.
7 # 1,5; 4,14 Herren sa til Josva: «Fra i dag av vil jeg gjøre deg stor i hele Israels øyne, så de forstår at jeg er med deg slik jeg var med Moses. 8Du skal befale prestene som bærer paktkisten, å stanse ved vannkanten når de kommer til Jordan.» 9Josva sa til israelittene: «Kom hit og hør ordene fra Herren deres Gud!» 10#4 Mos 33,51f; 5 Mos 7,1 Josva sa: «Av dette skal dere skjønne at den levende Gud er midt iblant dere, og at han for deres skyld vil ta landet fra kanaaneerne og hetittene, hevittene, perisittene, girgasjittene, amorittene og jebusittene: 11Paktkisten som tilhører hele jordens herre, skal gå foran dere over Jordan. 12#4,2f Velg nå ut tolv menn av Israels stammer, én fra hver stamme. 13#2 Mos 15,8; Sal 78,13; 114,3 Når prestene som bærer kisten for Herren, hele jordens herre, setter føttene ned i Jordans vann, da skal vannet i Jordan renne bort, og det som strømmer til ovenfra, skal stå som en voll.»
14Folket brøt opp fra teltene sine for å gå over Jordan, og prestene som bar paktkisten, gikk foran folket. 15#3,15 innhøstingstiden I Jordan-dalen var bygget modent allerede i april. Da flommet elven opp etter vinterregnet og snøsmeltingen på Hermon-fjellet. Jf. 4,19, «den første måneden». Jordan flommer over sine bredder i hele innhøstingstiden. Men da prestene som bar kisten, kom fram til Jordan og føttene deres brøt vannflaten, 16#2 Mos 14,21f stanset vannet som strømmet til ovenfra, og reiste seg som en voll langt oppe, ved Adam, den byen som ligger i nærheten av Saretan, mens det vannet som rant ned i Araba-sjøen, som kalles Saltsjøen, ble helt borte. Folket krysset elven rett imot Jeriko. 17Prestene som bar Herrens paktkiste, ble stående trygt på den tørre bunnen midt i Jordan mens alle israelittene gikk tørrskodd over, helt til alt folket var kommet over Jordan.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål