Joel 3

3
Løftet om Ånden
1 # Jes 44,3; Esek 39,29; Sak 12,10; Apg 2,16f En gang skal det skje
at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker.
Deres sønner og døtre skal profetere,
de gamle skal drømme drømmer
og de unge skal se syn.
2Selv over slaver og slavekvinner
vil jeg i de dager øse ut min Ånd.
3Jeg setter varsler
på himmel og jord,
blod og ild og røyksøyler.
4 # 2,10+ Solen forvandles til mørke
og månen til blod
før Herrens dag kommer, den store og skremmende.
5 # Ob 17; Apg 2,21; Rom 10,13 # 3,5 redning Ordet kan også oversettes «noen som har sluppet unna». Da skal hver den som påkaller Herrens navn, bli berget.
For på Sion-fjellet og i Jerusalem
skal det finnes redning,
som Herren har sagt.
Og blant de overlevende
er de som Herren kaller.
Herrens dom over folkene
6 # Hos 6,11+ For se, i de dager og på den tid,
når jeg vender skjebnen for Juda og Jerusalem,
7 # 3,17.19 # 3,7 Josjafats dal en dal der Herren skal holde dom over folkeslagene. Jf. v. 17. Josjafat betyr «Herren dømmer». da vil jeg samle alle folkeslag
og føre dem ned i Josjafats dal.
Der vil jeg holde rettergang med dem
om Israel, mitt folk og min eiendom,
som de spredte blant folkene.
De delte mitt land
8 # Ob 11; Nah 3,10 og kastet lodd om mitt folk,
de ga en gutt for en hore
og solgte en jente for vin,
og den drakk de opp.
9Så, hva vil dere meg, Tyros og Sidon og alle filisterbygder? Vil dere ta igjen for noe jeg har gjort? Gjør dere meg noe ondt, skal jeg straks la det komme over deres eget hode, 10for dere tok mitt sølv og gull og førte bort mine dyreste skatter til deres egne templer, 11#3,11 jonerne «Javans sønner». >Jes 66,19. dere solgte folket i Juda og Jerusalem til jonerne for å føre dem langt bort fra sitt land. 12Se, nå vekker jeg dem fra stedet dere har solgt dem til, og lar det dere har gjort, komme over deres eget hode. 13#3,13 sabeerne antakelig et handelsfolk fra Saba i Sør-Arabia. Jf. 1 Kong 10,1f; Job 1,15. Og jeg vil la judeerne selge sønnene og døtrene deres. De skal selge dem til sabeerne, et folk langt borte. For Herren har talt.
14Rop dette ut blant folkene,
lys hellig krig, vekk krigerne!
La alle stridsmenn møte fram og dra ut.
15 # Jes 2,4+; Mi 4,3 Smi plogskjærene om til sverd
og vingårdsknivene til spyd!
Den svake skal si: «Jeg er en helt.»
16Skynd dere og kom!
Kom sammen, alle folkeslag, fra alle kanter,
Herre, før dine krigere ned!
17Folkeslagene skal bryte opp
og dra til Josjafats dal,
for der vil jeg sitte til doms
over folk fra alle kanter.
18 # Jes 63,1ff; Åp 14,15.18 Send sigden ut, for høsten er moden,
kom og tråkk, for vinpressen er full,
pressekummene flyter over, for ondskapen deres er stor.
19 # 1,15+ # 3,19 Dommens dal Josjafats dal. >v. 7. Larm og atter larm i Dommens dal,
for Herrens dag er nær i Dommens dal.
20 # 2,10+ Sol og måne svartner,
og stjernene mister sin glans.
Herren bor på Sion
21 # Sal 18,2+; Jer 25,30; Hos 11,10; Am 1,2 Herren skal brøle fra Sion,
la røsten runge fra Jerusalem,
himmel og jord skal skjelve.
Men Herren er et vern for sitt folk,
en borg for Israels barn.
22 # Esek 34,30; Ob 17 Da skal dere kjenne
at jeg er Herren deres Gud
som bor på Sion, mitt hellige fjell.
Jerusalem skal være et hellig sted,
der skal fremmede aldri mer komme inn.
23 # Esek 47,1; Am 9,13; Sak 14,8 # 3,23 Akasiedalen et av de tørre dalstrøkene øst for Jerusalem. Den dagen skal det skje
at fjellene drypper av druesaft
og haugene flommer av melk,
og i alle Judas bekkefar
skal det renne vann.
En kilde skal velle fram fra Herrens hus
og vanne Akasiedalen.
24Egypt skal bli til en ødemark
og Edom til en øde ørken
på grunn av voldsverket mot judeerne,
fordi de spilte uskyldig blod i sine land.
25Men i Juda skal det alltid bo folk,
og i Jerusalem slekt etter slekt.
26 # Sal 9,12; 74,2; Åp 6,10 # 3,26 hevne … skyldige Betydningen av den hebr. teksten er usikker. Jeg vil hevne deres blod
og ikke spare de skyldige.
Herren bor på Sion.

Markert nå:

Joel 3: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring