Johannes 7

7
Jesus drar opp til løvhyttefesten
1 # 5,18+ Siden dro Jesus omkring i Galilea. Han ville ikke være i Judea, for jødene sto ham etter livet. 2#7,2 løvhyttefesten Navnet kommer av at jødene flyttet ut i løvhytter under festen. Jf. 3 Mos 23,34. =fester og høytider. Det var like før løvhyttefesten, en av jødenes høytider. 3Brødrene hans sa da til ham: «Dra bort herfra og reis til Judea, så også disiplene dine kan få se de gjerningene du gjør. 4For ingen som vil bli kjent, gjør noe i hemmelighet. Når du gjør slike gjerninger, så stå fram for all verden!» 5#Matt 12,46; 13,55; Mark 6,3; Joh 2,12; 6,42; Apg 1,14 For heller ikke brødrene hans trodde på ham. 6#2,4+ Jesus sa til dem: «Min tid er ennå ikke kommet, men for dere er det alltid rett tid. 7#15,18 Verden kan ikke hate dere, men meg hater den fordi jeg vitner om at verdens gjerninger er onde. 8#12,23 Dere kan dra opp til høytiden. Jeg drar ikke, for min tid er ennå ikke inne.» 9Dette sa han til dem og ble selv igjen i Galilea.
10Men etter at brødrene hans var dratt opp til høytiden, dro han også selv av sted, ikke åpenlyst, men i hemmelighet. 11Jødene lette etter ham under festen og spurte: «Hvor er han?» 12Og det var mye snakk om ham blant folk. Noen sa: «Han er et godt menneske.» «Nei, han fører folket vill!» sa andre. 13#9,22; 12,42; 19,38; 20,19 Men ingen snakket åpent om ham, for de var redde for jødene.
Jesus står fram under løvhyttefesten
14Det var alt midt i høytiden da Jesus gikk opp på tempelplassen og begynte å undervise. 15#Matt 13,54; Luk 2,46f Jødene undret seg og sa: «Hvordan kan han ha slik kunnskap, han som ikke har fått noen opplæring?» 16#12,49; 14,10.24 Jesus svarte: «Min lære er ikke min, men kommer fra ham som har sendt meg. 17Den som vil gjøre hans vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg selv. 18#8,50 Den som taler ut fra seg selv, søker sin egen ære. Men den som søker ære for den som har sendt ham, taler sant, og det finnes ikke urett hos ham. 19#Joh 5,18+; Rom 2,17ff Har ikke Moses gitt dere loven? Men ingen av dere følger loven. Hvorfor vil dere da drepe meg?» 20#8,48.52; 10,20 «Du har en ond ånd i deg», svarte folket, «hvem vil vel drepe deg?» 21#5,5ff Jesus svarte: «Én gjerning har jeg gjort, og dere undrer dere alle over den. 22#1 Mos 17,10ff#7,22 omskjærer Jødiske guttebarn skulle omskjæres åtte dager etter fødselen. Moses har gitt dere omskjærelsen – den er egentlig ikke fra Moses, men fra fedrene – og dere omskjærer også på sabbaten. 23#5,9.16; 9,14 Når et menneske blir omskåret på en sabbat for at ikke Moseloven skal bli brutt, hvordan kan dere da bli sinte på meg fordi jeg gjorde hele mannen frisk på en sabbat? 24#Jes 11,3f Døm ikke etter det dere ser, døm heller rettferdig!»
Levende vann
25 # 5,18+ Da sa noen av dem som bodde i Jerusalem: «Er ikke dette han som de vil drepe? 26#7,26 Messias frelserkongen jødene ventet på. =Jesu titler. Og nå står han og taler åpenlyst, og de motsier ham ikke! Kan rådsherrene virkelig ha kommet til at han er Messias? 27Men vi vet jo hvor dette mennesket er fra. Når Messias kommer, skal ingen vite hvor han er fra.» 28#Matt 11,27+; Joh 8,55; 17,25 Da ropte Jesus ut mens han underviste på tempelplassen: «Ja, dere kjenner meg og vet hvor jeg kommer fra! Men jeg er ikke kommet av meg selv, og han som har sendt meg, er sann, men dere kjenner ham ikke. 29Jeg kjenner ham, for jeg kommer fra ham, og han har sendt meg.» 30#2,4+ Da ville de gripe ham, men ingen la hånd på ham, for hans time var ennå ikke kommet.
31 # 2,23+ Men blant folket var det mange som trodde på ham, og de sa: «Kan vel Messias, når han kommer, gjøre flere tegn enn denne mannen har gjort?»
32 # 7,32 sine menn tjenestemenn under Det høye råd som øverstepresten hadde til sin rådighet. =vaktstyrken. Fariseerne hørte alt snakket om ham blant folk, og overprestene og fariseerne sendte ut noen av sine menn for å gripe ham. 33#16,5 Da sa Jesus: «Ennå en liten stund er jeg hos dere, så går jeg til ham som har sendt meg. 34#8,21; 13,33 Dere skal lete etter meg, men ikke finne meg. For der jeg er, dit kan dere ikke komme.» 35Jødene sa til hverandre: «Hvor vil han dra, siden vi ikke kan finne ham? Vil han kanskje reise ut til våre landsmenn blant grekerne og undervise grekere? 36Hva mente han med å si: ‘Dere skal søke meg og ikke finne meg, og der jeg er, dit kan dere ikke komme’?»
37 # 3 Mos 23,36; Jes 55,1; Joh 4,10.14; Åp 21,6+ På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte: «Den som tørster, skal komme til meg og drikke! 38#2 Mos 17,6; 5 Mos 8,15; Jes 58,11; Esek 47,1; Sak 14,8#7,38 som Skriften sier kanskje en henvisning til Sal 36,10; 87,7. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.» 39#16,7 Dette sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få. Ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke blitt herliggjort. 40#1,21+ Da de hørte ordene hans, sa noen i folkemengden: «Dette må være profeten.» 41«Nei, det er Messias», sa andre. Da sa noen: «Messias kommer vel ikke fra Galilea? 42#2 Sam 7,12; Mi 5,1; Matt 2,4ff Sier ikke Skriften at Messias skal være av Davids ætt og komme fra Betlehem, Davids hjemby?» 43#9,16; 10,19 Da ble det splittelse i folkemengden på grunn av ham. 44Noen ville gripe ham, men ingen la hånd på ham.
45Vaktene kom nå tilbake til overprestene og fariseerne. «Hvorfor har dere ikke ført ham hit?» spurte de. 46#Matt 7,28f De svarte: «Aldri har noe menneske talt slik som han.» 47«Er også dere ført vill?» sa fariseerne. 48#12,42; 1 Kor 1,26 «Har vel noen av rådsherrene eller fariseerne trodd på ham? 49Men denne folkehopen som ikke kjenner loven, de er forbannet.» 50#3,1f; 19,39 Nikodemus, en av deres egne, han som tidligere hadde kommet til Jesus, sa da: 51#5 Mos 1,16f «Loven vår dømmer vel ikke et menneske uten forhør, før en har fått vite hva det har gjort?» 52#1,46 «Er kanskje du også fra Galilea?» svarte de. «Gransk Skriften, så vil du se at ingen profet kommer fra Galilea.»
Kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd
53 # 7,53–8,11 Ordene mangler i de eldste håndskriftene. En gammel overlevering ligger trolig til grunn for avsnittet. {{Så gikk de hjem hver til sitt,

Markert nå:

Johannes 7: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring