Johannes 10

10
Jeg er porten
1«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. 2Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene. 3Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. 4#10,27 Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. 5Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.» 6Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente.
7Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene. 8#Matt 9,36 Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. 9Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. 10Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.
Den gode gjeteren
11 # Sal 23; Jes 40,11; Esek 34,12ff; Matt 18,12ff; Joh 15,13; Hebr 13,20; 1 Pet 2,25; 5,4 Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. 12Men den som er leiekar og ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. 13For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene. 14#2 Tim 2,19 Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, 15#Matt 11,27 slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for sauene. 16#Esek 34,23; Joh 11,52; Ef 2,13ff; 4,5 Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter.
17 # 5,20+; Fil 2,8f Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det tilbake. 18Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min Far.»
19 # 7,43 Nå ble det igjen splittelse blant jødene på grunn av det han hadde sagt. 20#7,20+ Mange av dem sa: «Han har en ond ånd i seg, han er gal. Hvorfor hører dere på ham?» 21Andre sa: «Slik taler ikke en som har en ond ånd. En ond ånd kan da ikke åpne øynene på blinde!»
Jesus er Guds Sønn
22 # 10,22 tempelinnvielsesfesten ble feiret i desember. =fester og høytider. Nå kom tiden for tempelinnvielsesfesten i Jerusalem. Det var vinter. 23#Apg 3,11#10,23 Salomos søylehall den østre søylegangen på tempelplassen. =Guds bolig. Jesus gikk omkring i Salomos søylehall på tempelplassen. 24Jødene flokket seg om ham og spurte: «Hvor lenge vil du holde oss i uvisshet? Er du Messias, så si oss det rett ut!» 25#5,36 Jesus svarte: «Jeg har sagt det til dere, men dere tror meg ikke. De gjerningene jeg gjør i min Fars navn, vitner om meg. 26Men dere tror meg ikke, for dere hører ikke til blant mine sauer. 27Mine sauer hører min stemme; jeg kjenner dem, og de følger meg. 28#17,2.12 Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. 29#Jes 43,13#10,29 Det min Far … alt annet Noen håndskrifter har «Min Far, som har gitt meg dem, er større enn alle». Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd. 30#1,1; 14,9; 17,21 Jeg og Far er ett.»
31 # 8,59 Da tok jødene igjen opp steiner for å steine ham. 32Jesus sa til dem: «Jeg har vist dere mange gode gjerninger fra Far. Hvilken av dem vil dere steine meg for?» 33#3 Mos 24,16; Matt 9,3; Joh 5,18; 19,7 Jødene svarte: «Vi steiner deg ikke for noen god gjerning, men for gudsbespottelse: Du som er et menneske, gjør deg til Gud.» 34#Sal 82,6 Jesus svarte: «Står det ikke skrevet i deres egen lov: Jeg har sagt:Dere er guder’? 35De som Guds ord kom til, blir altså i loven kalt guder, og Skriften kan ikke settes ut av kraft. 36Hvorfor sier dere da om ham som Far har helliget og sendt til verden: ‘Du spotter Gud’ når han sier: ‘Jeg er Guds Sønn’? 37Hvis jeg ikke gjør min Fars gjerninger, så tro ikke på meg. 38#14,10f.20; 17,21 Men hvis jeg gjør dem, så tro i det minste gjerningene, om dere ikke tror meg. Da skal dere skjønne og innse at Far er i meg og jeg i Far.» 39#7,30 Da prøvde de igjen å gripe ham, men han slapp ut av hendene på dem.
40 # 1,28 Jesus dro da igjen over til den andre siden av Jordan, til stedet der Johannes hadde døpt. Der ble han en tid. 41Mange kom til ham, og de sa: «Johannes gjorde ingen tegn, men alt det han sa om denne mannen, var sant.» 42#2,23+ Og det var mange der som kom til tro på Jesus.

Markert nå:

Johannes 10: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring