Jeremia 42
N11BM

Jeremia 42

42
Advarsel mot å dra til Egypt
1 # 42,1 Jesanja =Septuaginta har Asarja. Jf. 43,2. Da kom alle hærførerne og Johanan, sønn av Kareah, og Jesanja, sønn av Hosjaja, og hele folket, både små og store, 2#21,2; 37,3.7 og sa til profeten Jeremia: «La oss få komme fram for deg med vår bønn. Be for oss til Herren din Gud, for alle som er igjen her. Som du ser, vi er bare noen få igjen av mange. 3Herren din Gud må fortelle oss hvilken vei vi skal gå, og hva vi skal gjøre.»
4Profeten Jeremia svarte dem: «Ja vel, jeg skal be til Herren deres Gud, slik som dere sier. Og hvert ord Herren gir dere til svar, skal jeg fortelle dere. Jeg skal ikke holde noe tilbake.» 5#2 Mos 19,8; 24,3.7 Da sa de til Jeremia: «Måtte Herren være et sant og troverdig vitne mot oss om vi ikke følger hvert eneste ord som Herren din Gud sender oss gjennom deg. 6Enten det er godt eller ondt, vil vi adlyde Herren vår Gud som vi sender deg til, så det må gå oss godt. For vi vil adlyde Herren vår Gud.»
7Ti dager senere kom Herrens ord til Jeremia. 8Han kalte til seg Johanan, sønn av Kareah, og alle hærførerne som var med ham, og hele folket, både små og store, 9og sa til dem: Så sier Herren, Israels Gud, som dere sendte meg til for å legge fram deres bønn: 10#1,10; 18,7ff; 29,14 Dersom dere blir her i landet, vil jeg bygge dere opp og ikke knuse, plante dere og ikke rykke opp. Jeg angrer det onde jeg har gjort mot dere. 11#41,18 Vær ikke redde for kongen av Babel, som dere er så redde for. Vær ikke redde for ham! sier Herren. For jeg er med dere. Jeg vil frelse dere og berge dere fra hans hånd. 12Jeg skal vise dere barmhjertighet, og han skal forbarme seg over dere og føre dere tilbake til deres eget land. 13Men så kan det hende at dere ikke vil adlyde Herren deres Gud og sier: «Vi vil ikke bo i dette landet. 14Nei, vi vil dra til Egypt så vi kan slippe å se krig, høre lyden av horn og hungre etter brød. Der vil vi bo.» 15Derfor, hør nå Herrens ord, dere som er igjen av Juda! Så sier Herren over hærskarene, Israels Gud: Hvis dere vender ansiktet mot Egypt for å dra dit og slå dere ned som innflyttere, 16da skal det sverdet som dere er redde for, nå dere igjen der i Egypt, og sulten som dere er engstelige for, skal følge i hælene på dere dit, og der skal dere dø. 17#44,12 Alle de som har vendt ansiktet mot Egypt for å dra dit og slå seg ned som innflyttere, skal dø for sverd og sult og pest. Ingen av dem skal overleve og slippe unna den ulykken jeg sender over dem.
18 # 24,9+; 44,12 # 42,18 dette stedet Jerusalem. For så sier Herren over hærskarene, Israels Gud: Slik som min vrede og harme ble utøst over innbyggerne i Jerusalem, slik skal min harme bli utøst over dere om dere drar til Egypt. Dere skal bli til et banneord og en gru, til forbannelse og spott, og dere skal aldri få se dette stedet igjen. 19Herren har sagt til dere som er igjen i Juda: Dra ikke til Egypt! Dere skal vite for visst at jeg har advart dere i dag.
20Dere fører vill, og det skal koste dere livet. Først sender dere meg til Herren deres Gud og sier: «Be for oss til Herren vår Gud, og fortell oss alt det Herren vår Gud sier, så skal vi gjøre det.» 21Men når jeg i dag har fortalt dere dette, så vil dere ikke adlyde Herren deres Gud og alt det han har sendt meg til dere for å si. 22Nå skal dere vite for visst at dere kommer til å dø for sverd og sult og pest på det stedet dere så gjerne vil dra til for å slå dere ned som innflyttere.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål