Jeremia 16
N11BM
16
Profetens ensomhet
1 Herrens ord kom til meg: 2Du skal ikke gifte deg med noen kvinne og ikke få deg sønner og døtre på dette stedet. 3For så sier Herren om sønnene og døtrene som blir født på dette stedet, om mødrene som føder dem, og om fedrene som får dem i dette landet: 4#8,2; 9,22; 14,16 De skal dø av dødelige sykdommer, de får ingen sørgehøytid eller gravferd, de skal bli til gjødsel på jorden. De skal omkomme ved sverd og sult, og likene skal bli til føde for fuglene under himmelen og dyrene på marken.
5 # Jes 48,22 # 16,5 sørgesamvær Det hebr. ordet betegner kanskje en lukket forening som kunne møtes til ulike typer samvær. Jf. Am 6,7. Så sier Herren: Du skal ikke gå i sørgesamvær, du skal ikke ta del i klagen og ikke vise tegn på sorg. For min fred har jeg tatt fra dette folket, sier Herren, min troskap og min barmhjertighet. 6#41,5; 47,5; 48,37#16,6 rispe … snau >5,7. =sørgeskikker. Store og små skal dø i dette landet, de skal ikke få noen gravferd eller sørgehøytid. Ingen skal rispe seg opp eller rake seg snau for deres skyld. 7#Esek 24,17 Ingen skal bryte brød for å trøste den som sørger over en død, eller skjenke ham et trøstens beger for far eller mor.
8Du skal heller ikke gå på fest for å sitte sammen med dem og spise og drikke. 9#7,34+ For så sier Herren over hærskarene, Israels Gud: Se, rett for øynene på dere, i deres dager, gjør jeg ende på lyden av jubel og glede, stemmen av brudgom og brud på dette stedet.
10 # 5,19; 22,8f Når du kunngjør alle disse ordene for dette folket, kommer de til å si til deg: «Hvorfor byr Herren at hele denne store ulykken skal komme over oss? Hva er vår skyld, hvilken synd har vi gjort mot Herren vår Gud?» 11Da skal du si til dem: Fedrene deres forlot meg, sier Herren. De fulgte andre guder som de tjente og tilba. De forlot meg, og min lov holdt de ikke. 12Dere har gjort verre ting enn fedrene. Se, hver og en følger sitt onde og egenrådige hjerte uten å høre på meg. 13#5 Mos 4,28+; Jer 5,19; 15,14 Jeg skal kaste dere ut av dette landet til landet som verken dere eller fedrene deres har kjent, og der skal dere tjene andre guder både dag og natt. For jeg vil ikke gi dere nåde.
Tilbake til fedrenes jord
14 # 23,7f Derfor, se, dager skal komme, sier Herren, da det ikke mer skal sies: «Så sant Herren lever, han som førte israelittene opp fra Egypt», 15men: «Så sant Herren lever, han som førte israelittene opp fra landet i nord og fra alle de landene han hadde drevet dem bort til.» Jeg vil føre dem tilbake til deres jord, den som jeg ga til fedrene.
Fiskere og jegere
16 # Klag 4,19; 5,5; Hab 1,14ff Se, jeg sender bud etter mange fiskere, sier Herren, og de skal fiske dem. Siden sender jeg bud etter mange jegere, og de skal jage dem fra hvert fjell og hver høyde og fra bergsprekkene. 17#Sal 90,8; Jer 23,24; 32,19; Hebr 4,13 For jeg holder øye med dem hvor de enn går. De kan ikke gjemme seg for meg, og skylden deres er ikke skjult for mine øyne. 18#Jes 40,1f; Jer 2,7 Først skal jeg gi dem dobbelt igjen for deres synd og skyld. For de har vanhelliget landet mitt med de livløse, motbydelige gudene sine og fylt min eiendom med det som er avskyelig.
Herrens makt
19 # Sal 18,2f; 46,2; Jes 2,2ff; 45,20ff; Jer 3,17; Mi 4,1ff; Sak 8,20ff Herre, min styrke og mitt vern,
min tilflukt på nødens dag!
Til deg skal folkeslag komme
fra jordens ender og si:
«Fedrene våre arvet bare løgn,
falske guder som ikke kan hjelpe.
20 # 10,3+ Kan mennesker lage seg guder?
De er da ikke guder.»
21 # 31,35 Se, derfor gjør jeg kjent for dem,
denne gangen gjør jeg kjent
min makt og min velde,
og de skal få kjenne at mitt navn er Herren.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål