Jesaja 16

16
1 # 2 Sam 8,2; 2 Kong 3,4 # 16,1 et lam gave fra Moab til kongen i Juda. Jf. v. 3f. Sela hovedstaden i Edom. >2 Kong 14,7. Send et lam til landets hersker,
fra Sela i ødemarken
til datter Sions fjell!
2Som flaksende fugler
jaget fra redet
skal Moabs døtre være
ved Arnons vadesteder.
3«Gi oss råd og finn en utvei!
La din skygge bli som natten ved høylys dag.
Skjul dem som er drevet bort,
svik ikke dem som har flyktet!
4La dem som er drevet bort fra Moab,
få holde til hos deg!
Vær et skjulested for dem
mot den som herjer!»
Når undertrykkelsen er over
og herjingen slutt,
når den som tråkker ned,
er borte fra landet,
5da skal det i godhet reises en trone.
På den skal det i troskap sitte
en dommer i Davids telt,
en som søker rett
og fremmer rettferd.
6Vi har hørt om Moabs umåtelige stolthet,
om hans hovmod, stolthet og frekkhet
og hans tomme skryt.
7Derfor sørger Moab over Moab,
alle sørger de,
ja, motløse skal dere sukke
over rosinkakene i Kir-Hareset.
8 # 16,8 Sibma by i den nordlige delen av Moab, vest for Hesjbon. Jaser lengst nord i Moab, ved grensen til Ammon. For vinmarkene i Hesjbon er tørket inn,
og vinstokkene i Sibma.
Herrer over folkeslag ble slått til jorden
av de røde druene
som nådde helt til Jaser
og vokste vilt i ødemarken.
Rankene spredte seg
og nådde helt til sjøen.
9 # 15,4; Jer 48,32ff Derfor gråter jeg med Jaser
over vinstokkene i Sibma.
Jeg vanner deg med mine tårer,
Hesjbon og Elale.
For det er slutt på de glade ropene
over din frukt og din grøde.
10Glede og jubel
er blitt borte fra hagene,
og på vinmarkene er det ingen
som synger eller roper.
Ingen tråkker druer i vinpressene,
de glade ropene har stilnet.
11 # 15,5; Jer 48,36 # 16,11 Kir-Heres Kir-Moab, jf. 15,1, el. Kir-Hareset, jf. 16,7. Derfor dirrer mitt indre
som en lyre for Moab,
mitt hjerte for Kir-Heres.
12 # 4 Mos 21,29; 1 Kong 11,7 Men når Moab viser seg
og sliter seg ut på offerhaugen,
når han går til sin helligdom for å be,
er det til ingen nytte.
13 # 4 Mos 24,17; Am 2,1ff Dette er det ordet som Herren før har talt om Moab. 14#21,16 Men nå sier Herren: Om tre år, slik som leiefolk regner årene, skal Moabs ære bli til vanære, så folkerikt det er, og de få som blir igjen, skal bli maktesløse.

Markert nå:

Jesaja 16: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring