Haggai 1:12

Haggai 1:12 N11BM

Serubabel, Sjealtiels sønn, og øverstepresten Josva, Jehosadaks sønn, og alle som var igjen av folket, hørte på HERREN sin Guds røst og på profeten Haggais ord, for HERREN deres Gud hadde sendt ham. Og folket fryktet HERREN.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del