1. Mosebok 49
N11BM
49
Jakobs velsignelse
1 # 5 Mos 33,1ff; Dom 5,13ff Jakob kalte sønnene sine til seg og sa: Kom sammen, så vil jeg fortelle hva som skal hende dere i dager som kommer:
2Kom sammen og hør, dere Jakobs sønner,
hør på Israel, deres far!
3 # 29,32 Ruben, du er min førstefødte,
min kraft og den første frukt av min manndom,
størst i heder, størst i makt.
4 # 35,22+ Men du bruser over som vannet,
derfor skal du ikke ha noe fortrinn.
For da du steg opp i din fars seng,
vanæret du den
– i mitt leie steg han opp.
5 # 34,25f Simon og Levi er brødre.
Våpnene deres er redskap for vold.
6Min sjel, møt ikke i deres råd!
Min ære, vær ikke med i deres forsamling!
For i sinne drepte de menn,
egenrådig skamskar de okser.
7 # Jos 19,1; 21,2f Forbannet er sinnet deres, for det er kraftig,
og raseriet, for det er voldsomt!
Jeg vil splitte dem i Jakob
og spre dem ut i Israel.
8 # 29,35; 1 Krøn 5,2 Juda, deg priser dine brødre,
du har hånden på fiendens nakke,
din fars sønner bøyer seg for deg.
9 # 4 Mos 23,24; 24,9; 5 Mos 33,7; Åp 5,5 Juda er en løveunge!
Fra byttet reiser du deg opp, min sønn.
Han legger seg til ro og strekker seg som en løve,
som en løvinne – hvem vekker ham?
10 # 49,10 han som eier den Betydningen av den hebr. teksten er usikker. Septer skal ikke vike fra Juda
eller herskerstav fra hans føtter
til han som eier den, kommer,
han som folkene skal lyde.
11Han binder eselet i vinstokken,
eselfolen ved den edle ranken.
Han vasker klærne sine i vin,
kjortelen i drueblod.
12Øynene hans er mørkere enn vin,
tennene hvitere enn melk.
13 # Jos 19,10ff Sebulon bor ved havets kyst,
kysten der skipene legger til,
hans grense går til Sidon.
14 # Dom 5,15ff Jissakar er et velbygd esel
som ligger mellom to kløvkurver.
15Han så at det var godt å hvile,
og at landet var vakkert.
Da bøyde han nakken under byrden
og ble en ufri slave.
16 # 49,16 Dan >30,6. Dan skal dømme folket sitt
som en av Israels stammer.
17Dan skal være en slange ved veien,
en giftig slange på stien
som biter hesten i hælene
så rytteren faller bakover.
18– Jeg venter på din frelse, Herre.
19 # 49,19 Gad Navnet kan ligne på et hebr. ord for «å overfalle». Gad blir angrepet av røverflokker,
men angriper selv og forfølger dem.
20 # 5 Mos 33,24 Fra Asjer kommer det god mat,
han setter fram kongelige retter.
21 # 49,21 =Septuaginta har «Naftali er en eik som brer seg, som gir skjønnhet til frukten». Naftali er en hind som løper fritt;
han taler vakre ord.
22Josef er et ungt frukttre,
et ungt frukttre ved kilden;
greinene klatrer opp etter muren.
23Bueskytterne gjør ham bitter,
de skyter på ham og angriper ham.
24 # 49,24 Jakobs Mektige gammelt navn på Israels Gud. Men buen hans er stødig,
armer og hender er smidige
takket være Jakobs Mektige,
han som er gjeteren, Israels Klippe,
25 # 49,25 Gud, Den veldige >17,1. din fars Gud, han som hjelper deg,
Den veldige, han som velsigner deg
med velsignelse fra himmelen der oppe,
med velsignelse fra dypet der nede,
med velsignelse fra bryst og morsliv.
26Din fars velsignelser er rikere
enn velsignelsene til de evige fjell,
enn herligheten til de eldgamle høyder.
La dem komme over Josefs hode,
over issen til ham
som er fyrste blant sine brødre!
27 # Dom 20,25 Benjamin er en jagende ulv.
Om morgenen eter han sitt rov,
om kvelden deler han byttet.
28Dette er alle Israels stammer, tolv i tallet, og dette sa deres far til dem. Han velsignet dem og ga hver av dem en egen velsignelse.
Jakob dør og blir gravlagt
29 # 23,16ff+ Jakob ga dem denne befalingen: «Nå skal jeg bli forent med mitt folk. Gravlegg meg da hos fedrene mine i hulen på hetitten Efrons mark! 30Det er den hulen som er på Makpela-marken, øst for Mamre i Kanaan, det jordstykket Abraham kjøpte av hetitten Efron for å ha til gravsted. 31#23,19; 25,9; 35,29 Der gravla de Abraham og Sara, hans kone; der gravla de Isak og Rebekka, hans kone; og der gravla jeg Lea. 32Marken og hulen der er kjøpt fra hetittene.»
33Da Jakob hadde gitt sønnene sine denne befalingen, trakk han føttene opp i sengen. Så utåndet han og ble forent med sitt folk.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål