1. Mosebok 40:18

1. Mosebok 40:18 N11BM

Josef svarte: «Dette er tydningen: De tre kurvene er tre dager.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del