Galaterne 5:5

Galaterne 5:5 N11BM

Men vi venter i Ånden, ved tro, på den rettferdigheten som er vårt håp.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Galaterne 5:5