Galaterne 5:18

Galaterne 5:18 N11BM

Men blir dere drevet av Ånden, er dere ikke under loven.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del