Ester 2:6

Ester 2:6 N11BM

Han hørte til dem som var ført i eksil fra Jerusalem sammen med Jekonja, kongen i Juda. Det var han som Nebukadnesar, kongen i Babel, hadde ført i eksil.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del