Efeserne 3:5

Efeserne 3:5 N11BM

Det var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er dette mysteriet ved Ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Efeserne 3:5