2. Korinter 5

5
1 # Job 4,19; 2 Pet 1,13f # 5,1 teltet et bilde på kroppen i dens forgjengelighet, jf. v. 6. Bildet assosieres også med oppbrudd. For vi vet at om det rives ned, dette teltet som er vårt jordiske hus, så har vi i himmelen en bygning som er fra Gud, et evig hus, som ikke er gjort med hender. 2#Rom 8,23#5,2 himmelske bolig den nye kroppen etter oppstandelsen. Mens vi er her, sukker og lengter vi etter å bli ikledd og omsluttet av vår himmelske bolig. 3#5,3 når vi slik er blitt kledd Noen gr. håndskrifter har «når vi blir avkledd». For når vi slik er blitt kledd, blir vi ikke stående nakne. 4#1 Kor 15,53 Så lenge vi bor i vårt jordiske telt, er vi nedtrykt og sukker. For vi ønsker ikke å bli avkledd, men påkledd, så dette dødelige kan bli oppslukt av livet. 5#1,22+ Den som har gjort oss i stand til nettopp dette, er Gud, som har gitt oss Ånden som pant. 6#Hebr 11,13 Derfor er vi alltid ved godt mot, selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i kroppen, er vi borte fra Herren. 7#1 Kor 13,12 For vi vandrer i tro, uten å se. 8#Fil 1,23 Men vi er ved godt mot, og helst vil vi flytte bort fra kroppen og hjem til Herren. 9Derfor setter vi vår ære i å være til glede for ham, enten vi er hjemme eller borte. 10#Matt 25,31ff; Apg 17,31; Rom 2,16; 14,10 For vi må alle fram for Kristi domstol, for at hver og en kan få lønn for det han har gjort gjennom sitt liv i kroppen, enten godt eller ondt.
Forsoningens tjeneste
11 # 4,2 Fordi vi kjenner ærefrykt for Herren, prøver vi å overbevise mennesker. Men vårt liv ligger åpent for Gud, og jeg håper at det også ligger åpent for dere, så dere kan kjenne oss. 12#3,1 Vi vil ikke enda en gang anbefale oss selv for dere, men vi vil gi dere anledning til å være stolte av oss, så dere kan svare dem som skryter av det de er i det ytre og ikke i hjertet. 13#11,16; 12,11 Har vi vært i ekstase, var det for Gud. Er vi ved sans og samling, er det for dere. 14For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at én er død for alle, derfor er de alle døde. 15#Rom 14,7f; 1 Tim 2,6 Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem.
16Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi ham ikke lenger slik. 17#Gal 6,15; Ef 4,24 Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til! 18#Rom 5,10 Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. 19#Rom 3,24f; Kol 1,19f For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. 20#Jes 52,7; Luk 10,16 Så er vi da utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: La dere forsone med Gud! 21#Rom 1,16f; 8,3+; 1 Pet 2,22.24#5,21 Guds rettferdighet rettferdigheten som kommer fra Gud, og som mennesket mottar i troen på Jesus. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring