2. Korinter 4

4
Skatten i leirkrukker
1Derfor mister vi ikke motet. For Gud har i sin barmhjertighet gitt oss denne tjenesten. 2#2,17; 1 Tess 2,3ff Vi tar avstand fra alt som er skammelig og ikke tåler lyset, vi bruker ikke knep og forfalsker ikke Guds ord. Åpent legger vi sannheten fram, og for Guds ansikt stiller vi oss selv fram så alle mennesker kan dømme oss etter sin egen samvittighet. 3#1 Kor 1,18 Er vårt evangelium skjult, så er det skjult for dem som går fortapt. 4#Ef 2,2; Kol 1,15+#4,4 denne verdens gud =djevelen. Jf. 2,11. For denne verdens gud har blindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. 5#1,24 Vi forkynner ikke oss selv, men Jesus Kristus som Herre og oss som tjenere for dere – for Jesu skyld. 6#1 Mos 1,3; Jes 9,1f For Gud, som sa: «Lys skal stråle fram fra mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram.
7 # 12,9 Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. 8#4,8–9 Versene inneholder en lidelseskatalog. =kataloger.#1 Kor 4,9ff; 2 Kor 6,4ff; 11,23ff; 2 Tim 3,10f Vi er alltid presset, men ikke knekket, vi er rådville, men ikke rådløse, 9forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke slått i hjel. 10Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig i den. 11#Rom 8,36; 1 Kor 4,9; 15,31 For ennå mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal bli synlig i vår dødelige kropp. 12Slik er døden virksom i oss, men livet i dere. 13#Sal 116,10 Vi har den samme troens Ånd som det står skrevet om: Jeg trodde, derfor talte jeg. Også vi tror, og derfor taler vi. 14#Apg 2,24+; Rom 8,11; 1 Kor 6,14 For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp sammen med ham og føre oss fram sammen med dere. 15#1,6.11 Men alt skjer for deres skyld, for at nåden skal bli stor og få takken til å stige fra så mange flere – til Guds ære.
Tro og håp
16 # Ef 3,16 Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. 17#Matt 5,12; Rom 8,18 De trengslene vi nå må bære, er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet som veier uendelig mye mer. 18#Rom 8,24f; Hebr 11,1.3 Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige. For det synlige tar slutt, det usynlige er evig.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring