2. Krønikebok 11

11
Rehabeam styrker kongedømmet sitt
1 # 1 Kong 12,21–24 Så snart Rehabeam var kommet til Jerusalem, samlet han Judas og Benjamins hus, hundre og åtti tusen utvalgte krigere. De skulle kjempe mot Israel og vinne kongsmakten tilbake for Rehabeam.
2Da kom Herrens ord til gudsmannen Sjemaja: 3«Si til Juda-kongen Rehabeam, Salomos sønn, og til alle israelittene i Juda og Benjamin: 4Så sier Herren: Dere skal ikke dra opp og kjempe mot brødrene deres. Dra hjem igjen, hver til sitt hus! For det som har hendt, er kommet fra meg.» Da adlød de Herrens ord; de snudde og gikk ikke mot Jeroboam.
5 # 14,6 Rehabeam ble boende i Jerusalem, og han bygde ut noen byer i Juda til festningsbyer. 6Slik bygde han Betlehem, Etam og Tekoa, 7Bet-Sur, Soko og Adullam, 8Gat, Maresja og Sif, 9Adorajim, Lakisj og Aseka, 10Sora, Ajjalon og Hebron. Disse befestede byene lå i Juda og Benjamin. 11Han gjorde festningene sterke, innsatte kommandanter og forsynte dem med lager av mat, olje og vin. 12Hver enkelt by utstyrte han med skjold og spyd. Slik gjorde han dem svært sterke. Juda og Benjamin tilhørte ham.
13Prestene og levittene i hele Israel kom fra alle kanter av landet og trådte fram for Rehabeam. 14#13,9 Levittene forlot beitemark og eiendom og dro til Juda og Jerusalem fordi Jeroboam og sønnene hans hindret dem i å gjøre prestetjeneste for Herren. 15#1 Kong 12,31ff#11,15 bukkene trolig billedlige fremstillinger av ånder som de ofret til. Jf. 3 Mos 17,7. kalvene Jf. 2 Mos 32,4. Han innsatte andre prester på offerhaugene, for bukkene og kalvene som han hadde laget. 16Med prestene og levittene fulgte alle de som hadde lagt seg på hjertet å søke Israels Gud. Fra alle Israels stammer kom de til Jerusalem for å ofre til Herren, sine fedres Gud. 17De styrket kongedømmet i Juda og sikret makten for Rehabeam, Salomos sønn, i tre år. For i tre år fulgte de i Davids og Salomos spor.
18 # 1 Sam 16,6; 17,13 Rehabeam tok Mahalat til kone. Hun var datter av Jerimot, Davids sønn, og av Abihajil, datter av Eliab, Isais sønn. 19Hun fødte ham sønnene Je'usj, Sjemarja og Saham. 20Senere tok han Maaka, Absaloms datter, til kone. Hun fødte ham Abia, Attai, Sisa og Sjelomit. 21Rehabeam elsket Maaka, Absaloms datter, mer enn alle sine andre koner og medhustruer. Til sammen hadde han atten koner og seksti medhustruer. Og han fikk tjueåtte sønner og seksti døtre. 22Rehabeam pekte ut Abia, sønn av Maaka, til høvding og leder blant brødrene, for han tenkte å gjøre ham til konge. 23Men han var klok nok til å spre sønnene sine over hele Juda og Benjamin, i alle de befestede byene der. Han ga dem rikelig med mat og skaffet dem mange koner.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring