1. Krønikebok 24

24
Prestene blir delt inn i skift
1 # 2 Mos 6,23 Aronittene ble også delt inn i skift. Arons sønner var Nadab og Abihu, Elasar og Itamar. 2#3 Mos 10,1f Men Nadab og Abihu døde før sin far, og de hadde ingen sønner. Derfor ble bare Elasar og Itamar prester. 3#2 Krøn 8,14 Sammen med Sadok av Elasars sønner og Ahimelek av Itamars sønner delte David dem inn i grupper etter den tjenesten de skulle ha. 4Da det viste seg at Elasars sønner hadde flere overhoder enn Itamars sønner, delte de dem inn slik at Elasars sønner fikk seksten overhoder for sine familier og Itamars sønner åtte for sine familier. 5Begge ble delt inn ved loddkasting. For det fantes ledere for helligdommen, ledere for Gud, både blant Elasars sønner og Itamars sønner. 6Skriveren Sjemaja, sønn av Netanel, en av levittene, skrev dem opp i nærvær av kongen og lederne, presten Sadok og Ahimelek, sønn av Ebjatar, og overhodene for prestenes og levittenes familier. En familie fra Elasars slekt og en familie fra Itamars slekt ble tatt ut vekselsvis.
7Det første loddet falt på Jojarib, det andre på Jedaja, 8det tredje på Harim, det fjerde på Seorim, 9det femte på Malkia, det sjette på Mijamin, 10#Luk 1,5 det sjuende på Hakkos, det åttende på Abia, 11det niende på Jesjua, det tiende på Sjekanja, 12det ellevte på Eljasjib, det tolvte på Jakim, 13det trettende på Huppa, det fjortende på Jesjebab, 14det femtende på Bilga, det sekstende på Immer, 15det syttende på Hesir, det attende på Happisses, 16det nittende på Petahja, det tjuende på Jeheskel, 17det tjueførste på Jakin, det tjueandre på Gamul, 18det tjuetredje på Delaja og det tjuefjerde på Maasja. 19Dette er de gruppene de skulle være delt inn i når de kom og gjorde tjeneste i Herrens hus etter den ordningen de hadde fått fra sin stamfar Aron, slik Herren, Israels Gud, ga ham påbud om.
Andre levitter
20De andre levittene var: av Amrams sønner Sjubael, av Sjubaels sønner Jehdeja; 21av Rehabja, det vil si Rehabjas sønner, Jisjia, som var overhode; 22av Jishars sønner Sjelomot, av Sjelomots sønner Jahat; 23#24,23 Hebrons sønner mangler i den hebr. teksten, men finnes hos andre tekstvitner. av Hebrons sønner Jeria, den andre var Amarja, den tredje Jahasiel og den fjerde Jekamam; 24av Ussiels sønner Mika, av Mikas sønner Sjamir 25– Mikas bror var Jisjia – av Jisjias sønner Sakarja; 26av Meraris sønner Mahli og Musji – blant sønnene hans var også Jaasia – 27og Meraris etterkommere gjennom sønnen Jaasia var Sjoham, Sakkur og Ibri; 28Mahlis sønn Elasar hadde ingen sønner. 29Til Kisj, det vil si sønnene til Kisj, hørte Jerahmeel. 30Sønnene til Musji var Mahli, Eder og Jerimot. Disse var levittenes sønner, familie for familie. 31De kastet også lodd, som sine brødre aronittene, i nærvær av kong David, Sadok og Ahimelek og familieoverhodene for prestene og levittene, med samme vilkår for de fremste familiene som for de laveste.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring