1. Krønikebok 16

16
Levittenes lovsang
1De førte Guds paktkiste inn og satte den i det teltet som David hadde reist for den, og de bar fram brennoffer og fredsoffer for Gud. 2Da David var ferdig med å bære fram brennofferet og fredsofferet, velsignet han folket i Herrens navn. 3Så delte han ut et rundt brød, en daddelkake og en rosinkake til alle israelittene, til hver mann og kvinne. 4Han satte noen av levittene til å gjøre tjeneste foran Herrens paktkiste, til å påkalle, takke og lovsynge Herren, Israels Gud. 5Asaf var den øverste; etter ham kom Sakarja, så Asiel, Sjemiramot, Jehiel, Mattitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom og Je'iel, alle med harper og lyrer. Asaf skulle slå på symbaler, 6og prestene Benaja og Jahasiel skulle ha som fast oppgave å spille på trompeter foran paktkisten. 7Den dagen satte David for første gang Asaf og sangbrødrene hans til å prise Herren:
8 # Sal 105,1–15 Pris Herren, påkall hans navn,
gjør gjerningene hans kjent blant folkene!
9Syng for ham og spill for ham,
syng om alle hans under!
10Vær stolte over hans hellige navn!
Gled dere i hjertet, dere som søker Herren.
11Spør etter Herren og hans makt,
søk alltid hans ansikt!
12Husk det underfulle han har gjort,
hans tegn og lovene fra hans munn,
13du ætt av Israel, hans tjener,
Jakobs sønner, som han har valgt ut.
14Han er Herren vår Gud,
lovene hans gjelder over hele jorden.
15Husk hans pakt til evig tid,
ordet han ga, i tusen slektsledd,
16 # 1 Mos 15,18; 26,3 pakten han sluttet med Abraham,
og eden han sverget Isak.
17Dette satte han opp som forskrift for Jakob,
som en evig pakt for Israel.
18Han sa: «Jeg gir deg landet Kanaan
til arv og eiendom.»
19 # 1 Mos 34,30 Der var dere en liten flokk,
få og fremmede.
20De vandret fra folk til folk,
fra det ene riket til det andre.
21 # 1 Mos 12,17 Men han lot ingen få undertrykke dem,
han refset konger for deres skyld:
22 # 1 Mos 20,7 «Rør ikke dem som jeg har salvet,
gjør ikke ondt mot mine profeter!»
23 # Sal 96 Syng for Herren, all jorden!
Forkynn hans frelse fra dag til dag!
24Fortell blant folkeslag om hans herlighet,
blant alle folk om hans under!
25 # 2 Mos 15,11 For Herren er stor og verdig lov og pris,
verdt å frykte mer enn alle guder.
26Alle folkenes guder er avguder.
Det var Herren som skapte himmelen.
27Høyhet og herlighet er foran ham,
makt og glans på hans hellige sted.
28Gi Herren ære, dere folk og slekter,
gi Herren ære og makt!
29Gi Herren den ære hans navn skal ha.
Kom fram for ham med gaver.
Bøy dere for Herren
i hellig prakt!
30Skjelv for ham, hele jorden!
Verden står fast, den kan ikke rokkes.
31 # Sal 97,1 Himmelen skal glede seg, jorden skal juble.
De skal forkynne blant folkene at Herren er konge.
32Havet og alt som fyller det, skal bruse.
Marken skal juble med alt den bærer.
33Da roper hvert tre i skogen av fryd
for Herrens ansikt,
for han kommer for å dømme jorden.
34 # Sal 106,1 Takk Herren, for han er god,
evig varer hans miskunn!
35 # Sal 106,47f Dere skal si: Frels oss, Gud, vår frelser.
Sank oss inn og berg oss fra folkene,
så vi kan prise ditt hellige navn
og uredde lovsynge deg.
36Velsignet er Herren, Israels Gud,
fra evighet til evighet!
Og hele folket sa «amen» og priste Herren.
Tjenesten ved paktkisten
37David lot Asaf og sangbrødrene hans bli der foran Herrens paktkiste. De skulle ha som fast oppgave å gjøre tjeneste foran kisten, slik det var bestemt for hver dag. 38Det skulle også Obed-Edom og brødrene hans, sekstiåtte i alt. Obed-Edom, sønn av Jeditun, og Hosa skulle være dørvoktere. 39Men presten Sadok og hans prestebrødre lot han bli ved Herrens bolig på offerhaugen i Gibeon. 40#2 Mos 29,38ff; 2 Krøn 13,11 De skulle ha som fast oppgave å bære fram brennoffer for Herren på brennofferalteret, både morgen og kveld, og ellers gjøre alt som var skrevet i Herrens lov, den som han hadde gitt til Israel. 41Sammen med dem skulle Heman og Jedutun og de andre utvalgte som er nevnt med navn, prise Herren og si: «Evig varer hans miskunn!» 42Hos Heman og Jedutun var det trompeter og symbaler til å spille på og andre instrumenter til sangen ved gudstjenesten. Jedutuns sønner var dørvoktere.
43Så gikk hele folket hjem, hver til sitt; og David vendte hjem for å velsigne sitt hus.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring