1. Krønikebok 15

15
Paktkisten kommer til Jerusalem
1Siden bygde kongen seg flere hus i Davidsbyen. Han gjorde i stand et sted for Guds paktkiste og reiste et telt for den. 2Den gangen sa David: «Ingen andre enn levittene må bære Guds paktkiste; for dem har Herren utvalgt til å bære paktkisten og til å tjene ham for alltid.» 3#13,5 Så samlet David hele Israel i Jerusalem. De skulle være med og føre Herrens paktkiste opp til det stedet han hadde gjort i stand for den. 4David kalte sammen Arons etterkommere og levittene: 5av Kehats etterkommere Uriel, den øverste, og hans slektninger, 120 mann; 6av Meraris etterkommere Asaja, den øverste, og hans slektninger, 220 mann; 7av Gersjoms etterkommere Joel, den øverste, og hans slektninger, 130 mann; 8av Elisafans etterkommere Sjemaja, den øverste, og hans slektninger, 200 mann; 9av Hebrons etterkommere Eliel, den øverste, og hans slektninger, 80 mann; 10av Ussiels etterkommere Amminadab, den øverste, og hans slektninger, 112 mann.
11Så kalte David til seg prestene Sadok og Ebjatar og levittene Uriel, Asaja, Joel, Sjemaja, Eliel og Amminadab 12og sa til dem: «Dere er overhoder for levittenes familier. Gjør dere rene og hellige sammen med brødrene deres, slik at dere kan føre paktkisten til Herren, Israels Gud, opp til det stedet jeg har gjort i stand for den. 13Det var fordi dere ikke var med forrige gang, at Herren brøt løs mot oss, fordi vi ikke søkte ham på rett vis.» 14Så gjorde prestene og levittene seg rene og hellige for å føre opp Herren, Israels Guds paktkiste. 15#2 Mos 25,14; 4 Mos 4,15 Og levittene bar den på skuldrene sine etter bærestengene, slik som Moses hadde pålagt dem etter Herrens ord.
16Nå sa David til de øverste blant levittene at de skulle la sine brødre sangerne gjøre tjeneste med musikkinstrumenter, med harper, lyrer og symbaler. De skulle spille og la sangen lyde høyt til glede og fest. 17Da lot levittene Heman, sønn av Joel, tre fram, og av hans slektninger Asaf, sønn av Berekja, og av Merari-sønnene, deres slektninger, Etan, sønn av Kusjaja. 18Sammen med dem var deres slektninger av annen rang: Sakarja, Jaasiel, Sjemiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Benaja, Maaseja, Mattitja, Eliflehu, Mikneja, Obed-Edom og Je'iel, dørvokterne. 19Sangerne Heman, Asaf og Etan skulle slå på bronsesymbaler. 20#15,20 Alamot >Sal 46,1. Sakarja, Asiel, Sjemiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Maaseja og Benaja skulle spille på harpe etter «Alamot». 21#15,21 Sjeminit «den åttende». >Sal 6,1. Og Mattitja, Eliflehu, Mikneja, Obed-Edom, Je'iel og Asasja skulle spille på lyre etter «Sjeminit» for å lede sangen. 22Kenanja var leder for levittene som skulle bære paktkisten. Han skulle lede flyttingen, for han var en kyndig mann. 23Berekja og Elkana var dørvoktere ved paktkisten. 24Prestene Sjebanja, Josjafat, Netanel, Amasai, Sakarja, Benaja og Elieser blåste i trompeter foran Guds paktkiste, og Obed-Edom og Jehia var dørvoktere ved kisten.
25 # 2 Sam 6,12–19 Så gikk David, tusenmannsførerne og de eldste i Israel av sted. Med jubel skulle de føre Herrens paktkiste opp fra Obed-Edoms hus. 26Fordi Gud hjalp levittene som bar Herrens paktkiste, ofret de sju okser og sju værer. 27#15,27 prestedrakt hebr. efod. =prest. David var kledd i en kappe av fint lin. Det var også alle levittene som bar paktkisten, og sangerne og Kenanja, den øverste for sangerne som skulle bære. David hadde også på seg en prestedrakt av lin.
28Slik førte hele Israel Herrens paktkiste opp med jubelrop og støt i bukkehorn, med musikk fra trompeter og symbaler, harper og lyrer. 29Slik gikk det til da Herrens paktkiste ble ført inn i Davidsbyen. Men Mikal, Sauls datter, kikket ut av vinduet og fikk øye på kong David som danset og lekte, og hun foraktet ham i sitt hjerte.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring