1. Samuelsbok 8:20

1. Samuelsbok 8:20 N11BM

Vi vil være som alle de andre folkene. Kongen vår skal styre oss; han skal rykke ut foran oss og føre krigene våre.»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del