1. Samuelsbok 8
N11BM

1. Samuelsbok 8

8
Israelittene krever en konge
1Da Samuel ble gammel, satte han sønnene sine til dommere over Israel. 2Den førstefødte het Joel, og den andre het Abia. De var dommere i Beer-Sjeba. 3#2 Mos 23,8+ Men sønnene fulgte ikke i Samuels fotspor. De søkte urett vinning, tok imot bestikkelser og fordreide retten. 4#7,17 Da samlet alle de eldste i Israel seg og kom til Samuel i Rama. 5#5 Mos 17,14; Hos 13,10; Apg 13,21 De sa til ham: «Nå er du gammel, og sønnene dine følger ikke i dine fotspor. Sett derfor en konge til å styre oss, slik alle de andre folkene har.» 6Men Samuel så med uvilje på dette at de sa: «Gi oss en konge som kan styre oss!» Og han ba til Herren. 7#Dom 8,23; 1 Sam 10,19 Men Herren sa til ham: «Hør på folket og alt de sier til deg! For det er ikke deg de har forkastet; det er meg de har forkastet og ikke vil ha til konge over seg. 8#Dom 10,3 Det har de gjort fra den dagen jeg førte dem opp fra Egypt og til denne dag. De har forlatt meg og dyrket andre guder. Og slik gjør de nå mot deg. 9#12,1 Så hør på dem! Men advar dem inntrengende, og fortell dem hvilke rettigheter kongen deres vil få.»
10Samuel fortalte folket som krevde en konge av ham, alt hva Herren hadde sagt. 11#5 Mos 17,16 Han sa: «Dette er rettighetene til kongen som skal herske over dere: Han vil ta sønnene deres og sette dem til å gjøre tjeneste ved kongens vogner og hester, og de må løpe foran vognen hans. 12Noen vil han gi kommando over tusen mann og noen over femti. Noen må pløye åkrene og høste inn avlingen hans, andre må lage krigsvåpen og utstyr til stridsvognene. 13Døtrene deres vil han sette til å lage salver, til å koke og bake. 14#22,7 De beste jordene, vinmarkene og olivenlundene deres vil han ta og gi til mennene sine. 15Av åkrene og vinmarkene deres vil han ta tiende og gi til hoffmennene og tjenerne sine. 16#8,16 de beste oksene Oversettelsen følger =Septuaginta. Slavene og slavekvinnene, eslene og de beste oksene deres vil han ta i sin egen tjeneste. 17Av småfeet deres vil han ta tiende, og selv må dere gjøre slavearbeid for ham. 18#Ordsp 1,28; Jer 11,11; Mi 3,4 Når den dagen kommer, skal dere skrike høyt over kongen dere valgte. Men Herren skal ikke svare dere den dagen.»
19Men folket nektet å høre på Samuel. «Nei», sa de, «vi vil ha en konge over oss. 20#4 Mos 27,17 Vi vil være som alle de andre folkene. Kongen vår skal styre oss; han skal rykke ut foran oss og føre krigene våre.»
21Da Samuel hadde hørt alt det folket sa, la han det fram for Herren. 22#10,25 Og Herren sa til Samuel: «Hør på det de sier og sett en konge over dem.» Da sa Samuel til israelittene: «Dra hjem, hver til sin by.»

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål