1. Peter 1

1
Hilsen
1 # 1,1 Peter apostelen Peter. apostel en utsending med fullmakt til å tale på vegne av sin herre. Brukes vanligvis om de 12 disiplene Jesus valgte ut. spredt omkring I jødisk litteratur brukes uttrykket om jøder som bodde utenfor Israel. Pontos … Bitynia =romerske provinser i Lilleasia (det nåværende Tyrkia). Peter, Jesu Kristi apostel, hilser de utvalgte som lever som fremmede, spredt omkring i Pontos, Galatia, Kappadokia, Asia og Bitynia, 2#Rom 8,29; 2 Tess 2,13; Hebr 12,24; 2 Pet 1,2 de som er utvalgt slik Gud, vår Far, på forhånd hadde bestemt, og ved Ånden innviet til å være lydige og til å bli renset ved Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere i rikt mål!
Et levende håp
3 # Joh 3,3+; Rom 5,2; 2 Kor 1,3; Ef 1,3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, 4#Kol 1,5.12 til en arv som aldri forgår, aldri skitnes til og aldri visner. Den er gjemt i himmelen for dere, 5#Joh 10,28; 17,11 dere som i Guds kraft blir bevart ved tro så dere når fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å bli åpenbart ved tidens ende.
6 # 2 Kor 4,17; Jak 1,2 Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. 7#Jes 48,10; Mal 3,3; 1 Kor 3,13; Jak 1,3 Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen, som er mye mer verdt, må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg. 8#Joh 20,29; 2 Kor 5,7 Ham elsker dere, enda dere ikke har sett ham; ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord, 9#Hebr 10,39 for dere når troens mål: frelse for deres sjeler.
10 # Matt 13,17 Denne frelsen var det profetene søkte etter og ville utforske da de profeterte om den nåden dere skulle få. 11#Luk 18,31f; 24,26f+ De prøvde å finne ut hvilken tid Kristi Ånd, som var i dem, pekte fram mot, og hvordan den tiden ville bli. For Ånden vitnet om Kristi lidelser og den herlighet som siden skulle komme. 12#Apg 1,8; 2,3ff; 1 Kor 2,4; Ef 3,10 Det ble åpenbart for dem at det ikke var seg selv, men dere de tjente med sitt budskap. Dette budskapet har dere nå fått høre av dem som forkynte evangeliet for dere ved Den hellige ånd, som er sendt fra himmelen. Dette er noe som selv engler lengter etter å se inn i.
Kalt til et hellig liv
13 # Luk 12,35ff; Ef 6,14 # 1,13 beltet Den vide og side kjortelen måtte festes opp i beltet når man skulle gjøre seg klar til innsats. Jf. 2 Mos 12,11. Spenn derfor beltet om livet, vær våkne, beredt i tanke og sinn! Sett håpet fullt og fast til den nåde dere skal få når Jesus Kristus åpenbarer seg. 14#Rom 12,2; Ef 2,3; 4,17f Som lydige barn skal dere ikke lenger la dere lede av de lystene dere fulgte den gang dere levde i uvitenhet. 15#3 Mos 19,2; Matt 5,48 Han som kalte dere, er hellig. Slik skal også dere være hellige i all deres ferd. 16#3 Mos 19,2 For det står skrevet: Dere skal være hellige, for jeg er hellig. 17#Matt 6,9; Rom 2,11+ Dere påkaller Gud som far, han som ikke gjør forskjell på folk, men dømmer enhver etter hans gjerninger. Da må dere også leve i gudsfrykt den tiden dere ennå er her som fremmede.
18 # Matt 20,28; 1 Kor 6,20; Fil 2,5ff; 1 Tim 2,6 # 1,18 kjøpt fri Uttrykket brukes ofte om slaver som ble kjøpt fri med løsepenger. =slektssamfunn og justis. Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull
dere ble kjøpt fri fra det tomme livet dere overtok fra fedrene,
19 # Joh 1,29+; Hebr 9,14 det var med Kristi dyrebare blod,
blodet av et lam uten feil og lyte.
20 # Apg 2,23; Rom 16,25f; Hebr 9,26 Han var bestemt til dette før verdens grunnvoll ble lagt,
og for deres skyld er han blitt åpenbart nå ved tidenes ende.
21 # Apg 2,24; Rom 4,24 Ved ham er dere kommet til tro på Gud,
som reiste Kristus opp fra de døde og ga ham herlighet.
Derfor er deres tro også håp til Gud.
22 # Rom 12,10; 1 Tess 4,9f; Hebr 13,1; 2 Pet 1,7; 1 Joh 3,10ff Ved å lyde sannheten har dere renset sjelen så dere kan leve i oppriktig søskenkjærlighet. Elsk hverandre inderlig av et rent hjerte! 23#Luk 8,11; Joh 3,3+; Hebr 4,12; 1 Joh 3,9 For dere er født på ny, ikke av forgjengelig sæd, men av uforgjengelig, ved Guds levende ord som er og blir. 24#Jes 40,6ff For
alle mennesker er som gress
og all deres prakt som blomsten i gresset.
Gresset visner, og blomsten faller av,
25 # Matt 24,35 men Herrens ord varer til evig tid.
Dette ordet er evangeliet som er forkynt for dere.

Markert nå:

1. Peter 1: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring