1. Korinter 4:4

1. Korinter 4:4 N11BM

For jeg vet ikke om noe galt jeg har gjort. Men jeg er ikke dermed frikjent, for Herren er den som dømmer meg.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del