1. Korinter 2:10

1. Korinter 2:10 N11BM

det har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1. Korinter 2:10