1. Korinter 10
N11BM

1. Korinter 10

10
Israel i ørkenen som advarende eksempel
1 # 2 Mos 13,21f; 14,22ff Jeg vil at dere skal vite dette, søsken: Våre fedre i ørkenen var alle under skyen, og alle gikk de gjennom havet. 2Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet, 3#2 Mos 16,4.35; Sal 78,24ff og alle spiste de den samme åndelige mat 4#2 Mos 17,5; Sal 78,15f og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og denne klippen var Kristus. 5#4 Mos 14,29ff Likevel forkastet Gud de fleste av dem, for de ble slått ned der i ørkenen. 6#4 Mos 11,4 Disse hendelsene er advarende eksempler for oss. De skal lære oss ikke å ha lyst til det onde, slik de hadde. 7#10,7 danse dans om gullkalven. Jf. 2 Mos 32,6.19. Bli ikke avgudsdyrkere slik som noen av dem! For det står skrevet: Folket satte seg ned for å spise og drikke, og så sto de opp for å danse. 8#4 Mos 25,1ff La oss heller ikke drive hor, slik som noen av dem gjorde, så tjuetre tusen mennesker falt på én dag. 9#4 Mos 21,5f La oss heller ikke sette Kristus på prøve, slik noen av dem gjorde, de som ble drept av slangene. 10#2 Mos 12,23; 4 Mos 14,2ff; 16,41ff Og la oss ikke være misfornøyde og murre, slik noen av dem gjorde, de som ble drept av ødeleggeren. 11#7,29+ Det som hendte med dem, skulle være til advarsel. Det ble skrevet til rettledning for oss, og til oss er de siste tider kommet. 12#Rom 11,20 Derfor må den som tror han står, passe seg så han ikke faller! 13#Matt 6,13+; 1 Kor 1,9 Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut.
14 # 1 Joh 5,21 Derfor, mine kjære, hold dere langt borte fra avgudsdyrkelsen! 15Jeg taler til dere som til forstandige mennesker. Bedøm selv det jeg sier! 16#Luk 22,17ff; 1 Kor 11,23ff#10,16 Velsignelsens beger betegnelse på et av begrene som drikkes ved det jødiske påskemåltidet. Jf. 11,25. Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det ikke del i Kristi blod? Brødet som vi bryter, gir det ikke del i Kristi kropp? 17#12,12+ Fordi det er ett brød, er vi alle én kropp. For vi har alle del i det ene brød. 18#3 Mos 7,6.15 Se på Israels folk! Har ikke de som spiser av offeret, del i det som skjer på alteret? 19#8,4 Sier jeg med dette at avgudsoffer betyr noe, eller at en avgud virkelig er noe? 20#3 Mos 17,7; 5 Mos 32,17 Nei, slike offer blir ofret til onde ånder og ikke til Gud. Og jeg vil ikke at dere skal ha fellesskap med de onde åndene. 21#2 Kor 6,15f Dere kan ikke drikke både Herrens beger og onde ånders beger. Dere kan ikke delta både ved Herrens bord og ved onde ånders bord. 22#5 Mos 32,21 Eller våger vi å utfordre Herren til harme? Er vi sterkere enn han?
Samvittighet og frihet
23 # 6,12 Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg har lov til alt, men ikke alt bygger opp. 24#Rom 15,2; Fil 2,4 Ingen må søke sitt eget beste, men den andres beste. 25Alt kjøtt som selges på torget, kan dere spise med god samvittighet og uten å spørre hva det er. 26#Sal 24,1For jorden og det som fyller den, hører Herren til. 27Hvis en ikke-troende inviterer dere og dere sier ja til å komme, så spis også da med god samvittighet alt som blir satt fram, uten spørsmål. 28#8,7ff Men om noen sier: «Dette er offerkjøtt», så spis det ikke, av hensyn til den som sa det, og for samvittighetens skyld. 29Jeg mener da den andres samvittighet, ikke din! For hvorfor skal min frihet bli dømt av en annens samvittighet? 30#1 Tim 4,3f Hvis jeg tar imot dette med takk, hvorfor skal jeg da klandres for det jeg takker Gud for? 31#Kol 3,17 Men enten dere spiser eller drikker, eller hva dere enn gjør, gjør alt til Guds ære! 32La verken jøder, grekere eller Guds kirke få noe å utsette på dere! 33#Rom 15,2; 1 Kor 9,19f Selv prøver jeg på alle måter å komme alle i møte. Jeg søker ikke mitt eget beste, men alle de andres, så de kan bli frelst.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.