1. Krønikebok 7:31

1. Krønikebok 7:31 N11BM

Berias sønner var Heber og Malkiel. Han var far til Birsajit.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del