1. Krønikebok 7:18

1. Krønikebok 7:18 N11BM

Hans søster Hammoleket fødte Isjhod, Abieser og Mahla.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del