1. Krønikebok 22:6

1. Krønikebok 22:6 N11BM

Så kalte han til seg Salomo, sønnen sin, og påla ham å bygge et hus for HERREN, Israels Gud.
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del