1. Krønikebok 22
N11BM

1. Krønikebok 22

22
1Da sa David: «Her skal Herren Guds hus stå, og her skal Israel ha sitt brennofferalter.»
Salomo skal bygge tempelet
2 # 2 Krøn 2,17 Så befalte David at innflytterne som bodde i Israel, skulle samles. Han utpekte steinhoggere til å hugge ut steinblokker som Guds hus skulle bygges av. 3David gjorde klar store mengder med jern til spikrer i portdørene og til bindhaker, bronse i slik mengde at den ikke kunne veies, 4og utallige sederbjelker. For mennene fra Sidon og Tyros førte sedertre i store mengder til David. 5#29,1 David sa: «Sønnen min, Salomo, er ung og uerfaren; men huset som skal bygges for Herren, må gjøres så storslagent at det blir kjent og hedret i alle land. Jeg vil derfor gjøre forberedelser for ham.» Og David gjorde store forberedelser før han døde.
6Så kalte han til seg Salomo, sønnen sin, og påla ham å bygge et hus for Herren, Israels Gud. 7#17,1–15+ David sa til ham: Min sønn, jeg ønsket av hele mitt hjerte å bygge et hus for Herren min Guds navn. 8Men Herrens ord kom til meg: «Mye blod har du øst ut, og store kriger har du ført. Du skal ikke bygge noe hus for mitt navn, for du har øst ut mye blod på jorden for mitt ansikt. 9#22,9 Salomo >2 Sam 12,24. Se, du skal få en sønn som skal være en fredens mann. Jeg vil la ham få fred for alle fiender rundt omkring. Salomo skal han hete, og i hans dager vil jeg gi Israel fred og ro. 10#2 Sam 7,13–16; 1 Krøn 17,12–14 Han skal bygge et hus for mitt navn. Han skal være en sønn for meg, og jeg skal være en far for ham. Jeg vil trygge hans kongetrone over Israel til evig tid.» 11Og nå, min sønn, måtte Herren være med deg! Måtte du lykkes med å bygge huset til Herren din Gud, slik som han har sagt om deg. 12#1 Kong 3,12 Måtte Herren gi deg forstand og innsikt når han setter deg over Israel, så du holder Herren din Guds lov. 13#Jos 1,6.9; 1 Kong 2,2 Da skal du lykkes, om du legger vinn på å holde de forskriftene og lovene som Herren påla Israel gjennom Moses. Vær modig og sterk! Vær ikke redd og mist ikke motet! 14#22,14 hundre tusen talenter, en million talenter ca. 3 420 000 kg og 34,2 mill. kg. Se, med strev har jeg skaffet til veie for Herrens hus hundre tusen talenter gull og en million talenter sølv, dessuten bronse og jern i så store mengder at det ikke kan veies. Tre og stein har jeg også skaffet, og du kan selv legge til mer. 15Til din rådighet har du tallrike arbeidere: steinhoggere, murere og tømrere, dyktige folk til all slags arbeid. 16På gull, sølv, bronse og jern er det ingen begrensning. Gå til verket! Måtte Herren være med deg!
17David påla alle lederne i Israel å hjelpe Salomo, sønnen hans: 18#23,25 «Herren deres Gud er med dere og har gitt dere fred på alle kanter. Han har gitt dem som bodde i landet, i mine hender, og landet er lagt under Herren og folket hans. 19Overgi nå hjerte og sinn til å søke Herren deres Gud! Gå i gang med å bygge helligdommen for Herren Gud. Så kan dere føre Herrens paktkiste og det hellige utstyret inn i det huset som skal bygges for Herrens navn.»

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål