1. Krønikebok 22:13

1. Krønikebok 22:13 N11BM

Da skal du lykkes, om du legger vinn på å holde de forskriftene og lovene som HERREN påla Israel gjennom Moses. Vær modig og sterk! Vær ikke redd og mist ikke motet!
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til 1. Krønikebok 22:13