Johannes’ åpenbaring 14

14
Lammet og de 144 000
1 # 5,6; 7,3; 22,4 Deretter så jeg, og se, et Lam#14,1 UN og F-tekst: Lammet står på Sions berg, og sammen med Ham 144 000 som hadde#14,1 UN og F-tekst legger til: Hans navn og Hans Fars navn skrevet på sin panne.
2 # 1,15; 5,8; 19,6 Jeg hørte en røst fra Himmelen, som lyden av mange vann og lyden av kraftig torden. Og jeg hørte lyden av harpespillere som spilte på sine harper.
3 # Jes 42,10 De synger#14,3 som om det var en ny sang foran tronen, foran de fire livsvesener og de eldste. Ingen kunne lære den sangen, uten de 144 000 som var kjøpt fra jorden.
4 # 3,4; 7,17; Heb 12,23 [2 Kor 11,2] Dette er de som ikke var blitt urene med kvinner, for de er som jomfruer. Dette er de som følger Lammet hvor Han enn går. De ble kjøpt#14,4 F-tekst legger til: av Jesus fra menneskene, for å være en førstegrøde for Gud og for Lammet.
5 # Ef 5,27 Det ble ikke funnet svik#14,5 UN og F-tekst utelater: framfor Guds trone#14,5 UN og F-tekst: falskhet. i deres munn, for de er uten feil framfor Guds trone.
Budskapet fra tre engler
6Jeg så en annen engel som fløy midt på himmelen. Han hadde det evige evangeliet å forkynne for dem som bor på jorden, for hvert folkeslag, stamme, tungemål og folk,
7 # 11,18; Neh 9,6; Sal 33,6 og han sa med høy røst: «Frykt Gud og gi Ham ære, for timen for Hans dom er kommet. Tilbe Ham som gjorde Himmelen og jorden, havet og vannets kilder!»
8 # Jer 51,7 En annen engel fulgte etter og sa: «Falt, falt er Babel#14,8 UN: Babylon den store er falt, er falt, hun som har fått ...; F-tekst: Babylon den store er falt. Hun har fått ..., den store byen, fordi hun har fått alle folkeslag til å drikke av sin utukts vredesvin.»
9 # 13,14–15; 14,11 Så fulgte en tredje engel etter dem og sa med høy røst: «Hvis noen tilber dyret og hans bilde, og tar imot hans merke på pannen eller på hånden,
10 # 19,20; 20,10; 21,8; Sal 75,9 da skal også han drikke av Guds vredesvin, som blir utøst ublandet i Hans vredes beger. Han skal pines med ild og svovel foran de hellige engler og foran Lammet.
11 # 19,3; Jes 34,8–10 Røyken av deres pine stiger opp i all evighet. De har ingen hvile verken dag eller natt, de som tilber dyret og hans bilde, og hver den som tar imot hans navns merke.»
12 # 12,17; 13,10 Her er de helliges tålmodighet. Her er de#14,12 UN og F-tekst utelater: Her er de som holder fast på Guds bud og troen på Jesus#14,12 Jesu tro.
13 # 1 Tess 4,14; Heb 4,9 Så hørte jeg en røst fra Himmelen si til meg:#14,13 UN og F-tekst utelater: til meg «Skriv: Salige er de døde som dør i Herren fra nå av.» «Ja», sier Ånden, «slik at de får hvile fra sitt strev, og deres gjerninger følger med dem.»
Innhøsting av jordens grøde
14 # Dan 7,13; Matt 24,30 Og jeg så, og se! – en hvit sky, og på skyen satt En som lignet Menneskesønnen#14,14 en menneskesønn. På sitt hode hadde Han en gullkrone og i sin hånd en skarp sigd.
15En annen engel kom ut av tempelet og ropte med høy røst til Ham som satt på skyen: «Sving sigden Din og høst inn, for innhøstingens time er kommet for Deg#14,15 UN og F-tekst utelater: for Deg, for høsten på jorden er fullmoden.»
16Han som satt på skyen, svingte da sigden sin over jorden, og jorden ble høstet.
Innhøsting av vredens druer
17Så kom en annen engel ut av tempelet som er i Himmelen. Han hadde også en skarp sigd.
18Og en annen engel kom ut fra alteret. Han hadde makt over ilden, og ropte med høy røst til ham som hadde den skarpe sigden, og sa: «Sving den skarpe sigden din og høst drueklasene på jordens vintre, for druene er fullmodne på det.»
19 # 19,15; Joel 3,18 Så svingte engelen sigden sin over jorden og høstet jordens vintre. Han kastet frukten i den store Guds vredes vinpresse.
20 # Jes 34,3; 63,3; Heb 13,12 Vinpressen ble tråkket utenfor byen, og det fløt blod ut av vinpressen, helt opp til bislene på hestene, så langt som 1600 stadier#14,20 ca. 30 mil utover.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring