Matteus’ evangelium 28

28
Han er oppstått!
1 # Mark 16,1f; Luk 24,1f; Joh 20,1f Etter sabbaten, da den første dagen i uken begynte å lysne, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven.
2 # Mark 16,5 Og se, det ble et stort jordskjelv. For en Herrens engel kom ned fra Himmelen, gikk bort og veltet steinen fra åpningen#28,2 UN utelater: fra åpningen og satte seg på den.
3 # Dan 7,9; 10,6 Hans ansikt var som lynet, og hans klær så hvite som snø.
4Vaktene skalv av frykt for ham, og de ble som døde.
5Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke, for jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede.
6 # 12,40; 16,21 Han er ikke her; for Han er oppstått, som Han sa. Kom, se stedet hvor Herren lå!
7 # 26,32; Mark 16,7 Og skynd dere å gå og si til disiplene Hans at Han er oppstått fra de døde. Se, Han går foran dere til Galilea; der skal dere se Ham. Se, jeg har sagt dere det.»
8Så skyndte de seg bort fra graven med frykt og stor glede, og de sprang for å forkynne det til disiplene Hans.
Kvinnene tilber Den oppstandne Herre
9Og da de gikk for å forkynne det til disiplene Hans,#28,9 UN utelater første setning i dette verset. se, da møtte Jesus dem og sa: «Fryd dere!#28,9 Vær hilset!» Så kom de fram og grep om føttene Hans og tilba Ham.
10 # v. 16f; Joh 20,17 Da sa Jesus til dem: «Vær ikke redde! Gå og si til Mine brødre at de skal dra til Galilea, og der skal de få se Meg.»
Soldatene blir bestukket
11Mens de gikk, se, da kom noen av vaktene inn i byen og meldte fra til øversteprestene om alt det som var skjedd.
12Da de hadde vært sammen med de eldste og rådslått med hverandre, ga de en stor pengesum til soldatene,
13 # 27,64 og sa: «Dere skal si: ‘Disiplene Hans kom om natten og stjal Ham mens vi sov.’
14Og hvis dette kommer landshøvdingen for øre, skal vi berolige ham og sørge for at dere er trygge.»
15Så tok de pengene og gjorde som de hadde fått beskjed om. Og dette ryktet er blitt spredd blant jødene helt til den dag i dag.
Misjonsbefalingen
16 # 26,32 Så dro de elleve disiplene av sted til Galilea, til det fjellet der Jesus hadde satt dem stevne.
17 # Luk 24,37f Da de så Ham, tilba de Ham, men noen tvilte.
18 # 11,27; Luk 10,22; Joh 3,35 Jesus sto fram og talte til dem og sa: «Meg er gitt all makt i Himmel og på jord.
19 # Mark 16,15f; Luk 24,47 Gå derfor # 28,19 F-tekst utelater: derfor og gjør alle folkeslag til disipler, mens dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn,
20 og lærer dem å holde alt det Jeg har befalt dere. Og se, Jeg er med dere alle dager inntil denne tidsalders ende.» Amen.#28,20 UN utelater: Amen

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring