Profeten Joel 2
BGO

Profeten Joel 2

2
Herrens dag
1 # 4 Mos 10,5; Jer 4,5 [Ob 15] Blås i basunen på Sion og la alarmen lyde på Mitt hellige berg! Alle som bor i landet, skal skjelve. For Herrens dag kommer, den er nær:
2 # 1,6; Dan 9,12; Am 5,18; Sef 1,15 En dag med mulm og mørke, en dag med skyer og tett skodde. Som morgenrøden sprer seg over fjellene, kommer det et folk, stort og sterkt. Dets like har ikke vært fra evighet. Noe slikt skal det heller ikke komme i årene som kommer etter, fra slekt til slekt.
3 # Jes 51,3; Sak 7,14 Ild fortærer foran dem, og bak dem brenner flammen. Landet er som Edens hage foran dem, og etter dem er det en øde ørken. Sannelig, ingenting skal slippe unna.
4 # Åp 9,7 De ser ut som hester og som stridshester#2,4 hestfolk, slik løper de.
5 # Åp 9,9 Som skramlende vogner farer de over fjelltopper. Det er som lyden av flammende ild som fortærer halmen, som et sterkt folk fylket til strid.
6Foran dem vrir folkene seg i smerte. Alle ansikter blekner#2,6 LXX, Tg. og Vg.: samler bekmørke.
7De løper som mektige menn, de klyver over muren som stridsmenn. Hver mann blant dem følger den veien han skal gå, og de bryter ikke ut av rekkene.
8De dytter hverandre ikke til side. Hver av dem går fram på den strake veien han skal gå. Selv om de faller blant våpnene, stanser de ikke.
9 # Jer 9,21; Joh 10,1 De løper fram og tilbake i byen, de løper på muren. De klyver inn i husene, de går inn gjennom vinduene som en tyv.
10 # Sal 18,8; Jes 13,10; 34,4 Jorden skaker foran dem, himmelen skjelver. Sol og måne svartner, og stjernene mister sin glans.
11 # Jer 25,30; Am 5,18; Åp 18,8 [Mal 3,2] Herren løfter sin røst foran sin hær, for Hans leir er meget stor. For sterk er den som utfører Hans Ord. For Herrens dag er stor og meget fryktinngytende. Hvem kan utholde den?
Et kall til omvendelse
12 # Jer 4,1 «Men selv nå», sier Herren, «vend om til Meg av hele deres hjerte, med faste, gråt og klage.»
13 # [2 Mos 34,6; Sal 34,19; 51,19] Flerr deres hjerte og ikke deres klær! Vend om til Herren deres Gud, for Han er nådig og barmhjertig, sen til vrede og rik på miskunn, Han angrer det onde.
14 # 1,9.13; Jer 26,3; Hag 2,19 Hvem vet om ikke Han vil vende om og angre og etterlate seg en velsignelse, et grødeoffer og et drikkoffer til Herren deres Gud?
15 # 1,14 Blås i basunen på Sion, tillys en hellig faste, kall sammen en hellig forsamling!
16 # 2 Mos 19,10; Sal 19,6 Samle folket, hellige forsamlingen, kall sammen de eldste, samle barn og diebarn! La brudgommen gå ut fra sitt rom og bruden fra sitt kammer.
17 # 2 Mos 32,11–12; Sal 42,11; Matt 23,35 Prestene, de som gjør tjeneste for Herren, skal stå gråtende mellom forhallen og alteret. De skal si: «Spar Ditt folk, Herre, og overgi ikke Din arv til spott, så folkeslagene#2,17 hedningfolkene skulle få herske over#2,17 eller: lage ordspråk om dem. Hvorfor skulle de si blant folkene: Hvor er deres Gud?»
Herren hører bønner
18 # [Jes 60,10; 63,9.5] Da skal Herren bli nidkjær for sitt land, og Han skal spare sitt folk.
19 # [Mal 3,10] Herren skal svare og si til sitt folk: «Se, Jeg skal sende dere korn og most og olje, og dere skal bli mettet. Aldri mer skal Jeg gjøre dere til spott blant folkeslagene#2,19 hedningfolkene.
20 # 2 Mos 10,19; 5 Mos 11,24 Men folket fra nord skal Jeg drive langt bort fra deg, og Jeg vil drive ham bort til et tørt og øde land, fortroppen til havet i øst og baktroppen til havet i vest. Stanken av ham skal gå opp, og den onde lukten av ham skal stige, fordi han har gjort uhyrlige#2,20 bokst.: store ting.»
21Frykt ikke, du åkerjord! Fryd deg og gled deg, for Herren har gjort store ting!
22 # 1,19 Frykt ikke, dere dyr på marken! For det spirer på beitemarkene i ødemarken, og treet skal bære sin frukt. Fikentreet og vintreet gir sin styrke#2,22 frukt.
23 # 3 Mos 26,4; Jes 41,16 Fryd dere, Sions barn, og gled dere i Herren deres Gud. For Han gir dere Læreren#2,23 eller: tidligregnet til rettferdighet, sml. Hos 6,1–3 til rettferdighet, og så skal Han sende regnet ned til dere, tidligregnet og senregnet som før.
24Treskeplassene skal bli fulle av hvetekorn, og vinkarene skal flyte over av most og olje.
25 # 1,4–7; 2,2–11 «Slik skal Jeg gi dere godtgjørelse for de årene den store gresshoppen har ett, gresshoppelarven, den fortærende og den tyggende gresshoppen, Min store hær som Jeg sendte blant dere.
26 # 3 Mos 26,5; Jes 45,17 Dere skal spise rikelig og bli mette og prise Herren deres Guds navn, Han som handler så underfullt med dere. Mitt folk skal aldri i evighet bli til skamme.
27 # 3 Mos 26,11–12 [Jes 45,5–6] Da skal dere kjenne at Jeg er midt i Israel. Jeg er Herren deres Gud, og det er ingen annen. Mitt folk skal aldri i evighet bli til skamme.

Bibelen Guds Ord – revidert 2017 utgave © Hermon Forlag AS / Bibelforlaget, 2017.


Lær mer om Bibelen – Guds Ord 2017

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.