Johannes’ evangelium 14

14
Veien, Sannheten og Livet
1 # [14,27; 16,22.24] «La ikke deres hjerte bli grepet av frykt! Tro på Gud og tro på Meg!
2 # 13,33.36 I Min Fars hus er det mange rom # 14,2 boliger . Hvis ikke, ville Jeg ha sagt dere det. Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere.
3 # [12,26] Når Jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal Jeg komme igjen og ta dere til Meg. For der Jeg er, skal også dere være.
4 Dere vet hvor Jeg går, og dere kjenner veien.»
5Tomas sier til Ham: «Herre, vi vet ikke hvor Du går, hvordan kan vi da vite veien?»
6 # [1,14.17; Heb 9,8; 10,19–20] Jesus svarte ham: «Jeg er Veien, Sannheten og Livet. Ingen kommer til Far uten ved Meg.
Far blir åpenbart
7 # 8,19 Hadde dere kjent Meg, hadde dere også kjent Far. Fra nå av kjenner dere Ham og har sett Ham.»
8 # 2 Mos 33,18 Filip sier til Ham: «Herre, vis oss Far, og det er nok for oss.»
9Jesus sier til ham: «Så lenge har Jeg vært hos dere, og likevel kjenner du Meg ikke, Filip? Den som har sett Meg, har sett Far. Hvordan kan du si: ‘Vis oss Far?’
10 # 5,19; 10,38; 14,11.20 Tror du ikke at Jeg er i Far og Far i Meg? De ordene Jeg taler til dere, taler Jeg ikke av Meg selv, men Far, som blir i Meg, Han gjør gjerningene.
11 # 5,36; 10,38 Tro Meg at Jeg er i Far og Far i Meg. Hvis ikke, så tro Meg for selve gjerningenes skyld.
Bønnesvaret
12 # Luk 10,17 Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror på Meg, han skal også gjøre de gjerningene Jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for Jeg går til Far.
13 # 16,23f Hva som helst dere ber om i Mitt navn, det skal Jeg gjøre, så Far skal bli herliggjort i Sønnen.
14 Dersom dere ber # 14,14 UN tilføyer: Meg om noe i Mitt navn, skal Jeg gjøre det.
Jesus gir løfte om en annen Talsmann
15 # 1 Joh 5,3 Hvis dere elsker Meg, så hold # 14,15 UN: vil dere holde Mine bud.
16 # 15,26; 16,7; Apg 2,1f Og Jeg vil be Far, og Han skal gi dere en annen Talsmann # 14,16 hjelper, advokat; gresk: parakletos , for at Han skal bli hos dere til evig tid,
17 # [1 Joh 4,6; 5,7] sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, siden den verken ser Ham eller kjenner Ham. Men dere kjenner Ham, for Han blir hos dere og skal være i dere.
18 # 16,22f [14,3.28] Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Jeg skal komme til dere.
Far og Sønn
19 # 16,16.22 [1 Kor 15,20] Ennå en liten stund og verden skal ikke se Meg lenger, men dere skal se Meg. For Jeg lever, og dere skal leve.
20 # 10,38; 14,11 På den dagen skal dere kjenne at Jeg er i Min Far og dere i Meg og Jeg i dere.
21 # 1 Joh 2,5 Den som har Mine bud og holder dem, han er den som elsker Meg. Den som elsker Meg, skal bli elsket av Min Far, og Jeg skal elske ham og åpenbare Meg for ham.»
22Judas, ikke Iskariot, sier til Ham: «Herre, hvorfor vil Du åpenbare Deg for oss og ikke for verden?»
23 # Åp 2,13; 3,20 Jesus svarte ham: «Hvis noen elsker Meg, vil han holde Mitt Ord. Og Min Far skal elske ham, og Vi skal komme til ham, og Vi skal ha Vår bolig hos ham.
24 # 5,19 Den som ikke elsker Meg, holder ikke Mine Ord. Ordet dere hører, er ikke Mitt, men Fars, Han som har sendt Meg.
Jesu fred
25 Alt dette har Jeg talt til dere mens Jeg ennå er hos dere.
26 # 1 Kor 2,13 Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Far vil sende i Mitt navn, Han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det Jeg har sagt dere.
27 # [Fil 4,7] Fred etterlater Jeg dere, Min fred gir Jeg dere. Ikke som verden gir, gir Jeg dere. La ikke deres hjerte bli grepet av angst eller frykt!
28 # 14,3.18 [Fil 2,6] Dere har hørt at Jeg har sagt til dere: Jeg går bort og kommer tilbake til dere. Dersom dere elsket Meg, ville dere glede dere fordi Jeg sa: # 14,28 UN utelater: Jeg sa Jeg går til Far. For Far er større enn Jeg.
29 # 13,19 Nå har Jeg fortalt dere det før det skjer, så dere kan tro når det skjer.
30 Heretter skal Jeg ikke tale så mye med dere, for denne verdens fyrste kommer, og han har ingenting i Meg.
31 # Jes 50,5 Men for at verden skal vite at Jeg elsker Far, gjør Jeg som Far har gitt Meg befaling om. Stå opp, la oss gå herfra!

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring