Johannes’ evangelium 1

1
Det evige Ordet
1 # 1 Joh 1,1f; Åp 19,13f [1 Joh 5,20] I begynnelsen var Ordet,;
og Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud.
2 # 1 Mos 1,1; Ordsp 8,22f Han var i begynnelsen hos Gud.
3 # [Kol 1,16–17] Alt ble til ved Ham,
og uten Ham ble ingenting til
av det som ble til.
4 # [1 Joh 5,11] I Ham var liv,
og livet var menneskenes lys.
5 # [3,19] Lyset skinner i mørket,
og mørket forsto#1,5 eller: overvant det ikke.#1,5 eller: mørket tok ikke imot det
Johannes’ vitnesbyrd: Det sanne lys
6 # Mal 3,16; Matt 3,1–17 Det var et menneske sendt av Gud, hans navn var Johannes.
7 # 8,12 Han kom for å avlegge vitnesbyrd, for å vitne om Lyset, for at alle kunne komme til tro ved ham.
8Han var ikke selv dette Lyset, men var sendt for å vitne om Lyset.
9 # Jes 49,6 Dette var Det sanne Lyset
som kommer inn i verden,
og som gir lys til hvert menneske.
10Han var i verden,
verden ble til ved Ham,
og verden kjente Ham ikke.
11 # [Luk 19,14] Han kom til sine egne,#1,11 Hans egen eiendom eller maktområde
og Hans egne#1,11 Hans eget folk
tok ikke imot Ham.
12 # Gal 3,26 Men hver den
som tok imot Ham
ga Han rett#1,12 myndighet til å bli Guds barn,
de som tror på Hans navn,
13 # 3,5; Jak 1,18 [1 Pet 1,23] de er født, ikke av blod,
ikke av kjøtts vilje,
heller ikke av manns vilje,
men av Gud.
Ordet ble menneske
14 # Jes 40,5; 60,1f; Åp 19,13 [Joh 8,32; 14,6; 18,37] Ordet ble kjøtt#1,14 Gr. sarks, menneske
og tok bolig iblant oss,
og vi så Hans herlighet,
den herlighet som Den
enbårne har fra sin Far,
full av nåde og sannhet.
15 # 3,32 [Matt 3,11] Johannes vitner om Ham og roper ut: «Det var om Ham jeg sa: Han som kommer etter meg, er kommet foran meg, for Han var før meg.»
16Og#1,16 UN: For av Hans fylde
har vi alle fått,
og det nåde over nåde.
17 # [2 Mos 20,1] For loven ble gitt ved Moses,
nåden og sannheten kom
ved Jesus Kristus.
18 # 2 Mos 33,20; 1 Joh 4,9 Aldri har noen sett Gud.
Den enbårne Sønn,#1,18 UN leser: Den enbårne Gud
som er i Fars favn,
Han har vist oss hvem Han er.
En røst i ødemarken
19 # 5,33 Dette er Johannes’ vitnesbyrd da jødene sendte prester og levitter fra Jerusalem for å spørre: «Hvem er du?»
20Da bekjente han og nektet ikke – han bekjente: «Jeg er ikke Kristus#1,20 Messias
21 # 5 Mos 18,15.18 Og de spurte ham: «Hva så? Er du Elia?» Han sa: «Det er jeg ikke.» «Er du Profeten?» Og han svarte: «Nei.»
22Da sa de: «Hvem er du, så vi kan gi et svar til dem som har sendt oss? Hva sier du om deg selv?»
23Han sa: «Jeg er røsten av en som roper i ødemarken: Gjør Herrens vei rett, som profeten Jesaja har sagt.#1,23 Jes 40,3; Matt 3,3
24Utsendingene var fra fariseerne.
25De spurte ham: «Hvorfor døper du da – hvis du verken er Kristus#1,25 Messias, Elia eller Profeten?»
26 # Mal 3,1; Matt 3,11 Johannes svarte dem: «Jeg døper med vann, men det står En blant dere som dere ikke kjenner.
27Han er den som kommer etter meg, Han som er kommet foran meg#1,27 UN utelater denne setningen., og som jeg ikke er verdig til å løse sandalremmen for.»
28 # Dom 7,24 Dette skjedde i Betabara#1,28 UN og F-tekst: Betania, bortenfor Jordan, hvor Johannes døpte.
Guds Lam
29 # 2 Mos 12,1f; 3 Mos 16,5–8; 1 Kor 5,7; 1 Pet 2,24 Dagen etter ser Johannes Jesus komme imot seg, og han sier: «Se der! Guds Lam, som bærer verdens synd!
30 # v. 27. Det var om Ham jeg sa: Etter meg kommer en Mann som er kommet foran meg, for Han var før meg.
31Jeg kjente Ham ikke. Men for at Han skulle bli åpenbart for Israel, er jeg kommet og døper med vann.»
32 # Mark 1,10 Johannes vitnet og sa: «Jeg så Ånden komme ned fra Himmelen som en due, og bli over Ham.
33 # Matt 3,11 Jeg kjente Ham ikke, men Han som sendte meg for å døpe med vann, sa til meg: Ham du ser Ånden komme ned og bli over, Han er Den som døper med Den Hellige Ånd.
34 # 11,27 Jeg har sett det, og jeg har vitnet at Han er Guds Sønn.»
De første disiplene
35Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine.
36 # 1,29; Jes 53,4f Mens han ser på Jesus, som kommer gående, sier han: «Se der! Guds Lam!»
37De to disiplene hørte ham si dette og fulgte etter Jesus.
38Da snudde Jesus seg og så dem følge etter, og sa til dem: «Hva ønsker#1,38 søkerdere?» De svarte: «Rabbi» – det betyr Mester – «hvor bor Du?»
39Han sa: «Kom og se!» De kom og så hvor Han bodde, og ble hos Ham den dagen. Det var nå omkring den tiende time.#1,39 noen har v. 40 her; osv. 41 til 52
40En av de to som hadde hørt Johannes tale og som fulgte Ham, var Andreas, Simon Peters bror.
41Han fant først sin egen bror Simon og sa til ham: «Vi har funnet Messias» – som oversatt er Kristus#1,41 Den salvede.
42 # Matt 16,18 Han tok ham med til Jesus. Da Jesus så på ham, sa Han: «Du er Simon, sønn av Jona.#1,42 UN: Johannes Du skal kalles Kefas» – som oversatt betyr: Peter#1,42 gresk: Petros, stein.
Filip og Natanael
43Dagen etter ville Jesus dra til Galilea, og Han fant Filip og sa til ham: «Følg Meg!»
44Filip var fra Betsaida, Andreas’ og Peters by.
45 # 1 Mos 3,15; 49,10; Jes 53; Jer 23 [Sak 6,12] Filip fant Natanael og sa til ham: «Vi har funnet Ham som Moses skrev om i loven, og som også profetene har skrevet om, Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.»
46 # 7,41–42.52 Natanael sa til ham: «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» Filip svarte: «Kom og se!»
47 # Sal 32,2; 73,1 Jesus så Natanael komme mot seg, og Han sier om ham: «Se, en sann israelitt som det ikke er svik i!»
48Natanael spør Ham: «Hvordan kjenner Du meg?» Jesus svarte ham: «Før Filip kalte på deg, da du var under fikentreet, så Jeg deg.»
49Natanael svarte ham: «Rabbi, Du er Guds Sønn! Du er Israels Konge!»
50Jesus svarte og sa til Ham: «Tror du fordi Jeg sa til deg: Jeg så deg under fikentreet? Du skal få se større ting enn disse.»
51 # 1 Mos 28,12 Han sa til ham: «Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Fra nå av#1,51 UN utelater: fra nå av skal dere se Himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen.»

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring