Profeten Jesaja 26

26
Herren støter ned – og gir evig frelse
1 # 60,18; Sal 46; Matt 16,18 På den dagen skal denne sangen synges i landet Juda: «Vi har en sterk by. Han setter frelse til murer og festningsvoll.
2 # Sal 118,19–20 Åpne portene, så det rettferdige folket kan gå inn, de som holder fast på sannheten.
3 # 57,19 Du skal bevare den i fred, ja, i fred#26,3 hebr.: shalom shalom, den som har et grunnfestet sinn, for han stoler på Deg.
4 # Hab 1,12 Stol på Herren for all tid, for i Herren, ja Herren, er evighetens klippe.
5 # 25,11–12 For Han ydmyker den opphøyde byen, og dem som bor i det høye, støter Han ned. Han støter den ned, Han støter den ned til jorden, Han legger den i støvet.
6Den skal tråkkes under fot av de fattiges føtter og de trengendes hæler.»
7 # Sal 37,23 Den rettferdiges sti er oppriktighet. Du Oppriktige, Du gjør stien jevn for den rettferdige.
8 # 25,9; 33,2; 64,5 Ja, på Dine dommers vei, Herre, har vi ventet på Deg. Vår sjel lengter etter Ditt navn og etter minnet om Deg.
9 # Sal 63,7 I min sjel lengter jeg etter Deg om natten. Ja, i min ånd, i mitt indre, søker jeg Deg med iver. For når Dine dommer råder på jorden, får alle som bor i verden, lære rettferdighet.
10 # Sal 143,10 [Rom 2,4] Vær bare nådig mot den ugudelige, men han lærer likevel ikke rettferdighet. I oppriktighetens land vil han gjøre urett, og han vil ikke se etter Herrens majestet.
11 # 5,12 Herre, Din hånd er løftet, men de vil ikke se! Likevel skal de se og bli til skamme over nidkjærheten for folket. Ja, ild skal fortære dine fiender.
12 # Joh 15 Herre, Du skaffer oss fred, for alt vi har gjort, har Du gjort for oss.
13 # 2 Krøn 12,8 Herre, vår Gud, andre herrer enn Du hadde herredømme over oss. Men ved Deg alene ærer vi Ditt navn.
14 # Fork 9,5 Døde skal ikke leve. Dødningene#26,14 De dødes ånder. står ikke opp. For Du straffer og ødelegger dem, Du lar hvert minne om dem gå til grunne.
15 # 9,3 Du har gjort folkeslaget større, Herre, Du har gjort folkeslaget større. Du er herliggjort. Du utvider alle landets grenser.
16 # Hos 5,15 Herre, i trengselen søkte de til Deg, de utøste bønnesukk da din tukt var over dem.
17 # [Joh 16,21] Som en gravid kvinne har smerter og skriker i veer når hun nærmer seg tiden da hun skal føde, slik har vi vært foran Ditt ansikt, Herre.
18 # Sal 17,14 Vi har vært som om vi var med barn; vi har vært i smerte. Men det vi fødte var bare et vindpust. Vi kunne ikke gi frelse på jorden, og heller ikke har de falt, de som bor i verden.#26,18 eller: er født til verden
19 # 1 Kor 15 [Dan 12,2; Esek 37,1–14] Dine døde skal leve; sammen med min døde kropp#26,19 Iflg. MT og Vg.; Syr. og Tg.: deres døde kropper; LXX: de som er i gravene.Søk tilflukt for den kommende dommen skal de stå opp. Våkn opp og rop av glede, dere som bor i støvet. For din dogg er lysets dogg, og jorden skal la døde føres fram.
20 # 2 Mos 12,22–23 [Sal 30,6] Kom, mitt folk, gå inn i dine rom og steng dørene etter deg! Gjem deg, om så bare et lite øyeblikk, til vreden er forbi.
21 # Mi 1,3 For se, Herren kommer fra sitt sted for å gjengjelde dem som bor på jorden for deres misgjerning. Jorden skal også avsløre blodet som er utøst på den, og den skal aldri mer dekke over dem som er drept der.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring