Første Mosebok 1

1
I begynnelsen skapte Gud
1 # Sal 33,6; 102,26; Kol 1,16 [Joh 1,1–3] I begynnelsen skapte#1,1 hebr.: barah: skape (av intet) Gud himmelen og jorden.
2 # Jes 40,13–14; Jer 4,23 Jorden var uformet og tom, og mørket lå over dypets overflate. Og Guds Ånd svevde over vannflatene.
3 # Sal 33,9; 2 Kor 4,6 Da sa Gud: «Det bli lys!» Og det ble lys.
4Gud så lyset, at det var godt. Og Gud skilte lyset fra mørket.
5 # Sal 19,3; 33,6; 74,16; 104,20; 136,5 Gud kalte lyset dag, og mørket kalte Han natt. Det ble kveld, og det ble morgen den første dagen.
6 # Jer 10,12 Så sa Gud: «Det skal bli en hvelving midt i vannene, og den skal skille vann fra vann.»
7 # Sal 104,3; 148,4; Ordsp 8,27–29 Så gjorde#1,7 hebr.: asah: gjøre, forme, danne Gud hvelvingen og skilte vannene som var under hvelvingen fra vannene som var over hvelvingen. Og det ble slik.
8Gud kalte hvelvingen himmel. Det ble kveld, og det ble morgen den andre dagen.
9 # Sal 95,5; Jer 31,35; 2 Pet 3,5f Da sa Gud: «Vannene under himmelen skal samles på ett sted, og det tørre landet skal komme til syne.» Og det ble slik.
10Gud kalte det tørre landet for jord, og oppsamlingen av vannene kalte Han hav. Og Gud så at det var godt.
11 # 2 Sam 16,1; Heb 6,7 Så sa Gud: «Jorden skal bære fram gress, planter som setter frø, frukttrær som gir frukt etter sitt slag, og som har frø i seg, på jorden.» Og det ble slik.
12Jorden bar fram gress, planter som setter frø etter sitt slag, og trær som gir frukt med frø i, etter sitt slag. Og Gud så at det var godt.
13Det ble kveld, og det ble morgen den tredje dagen.
14 # Sal 74,16; 104,19; Jer 31,35 Da sa Gud: «Det skal bli lys på himmelhvelvingen for å skille dagen fra natten. De skal være til tegn og de skal angi årstider, dager og år.
15De skal være til lys på himmelhvelvingen for å gi lys på jorden.» Og det ble slik.
16 # Sal 8,4; 136,8 Så gjorde Gud to store lys, det største til å styre om dagen og det minste til å styre om natten, og stjernene.
17Gud satte dem på himmelhvelvingen for å gi lys på jorden,
18 # Jer 31,35 for å styre over dagen og over natten, og for å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt.
19Det ble kveld, og det ble morgen den fjerde dagen.
20Da sa Gud: «Det skal vrimle av levende skapninger i vannene, og fuglene skal fly under himmelhvelvingen over jorden.»
21 # Sal 104,25–28 Så skapte Gud de store sjødyrene og hver levende skapning som rører seg og vrimler i vannene, hver etter sin art, og hver fugl som har vinger, hver etter sin art. Og Gud så at det var godt.
22 # 8,17 Gud velsignet dem og sa: «Vær fruktbare og bli mange! Fyll opp vannet i havene, og fuglene skal bli mange på jorden.»
23Det ble kveld, og det ble morgen den femte dagen.
24Da sa Gud: «Jorden skal bære fram levende skapninger etter sin art: fe og kryp og jordens villdyr, hver etter sin art.» Og det ble slik.
25Gud gjorde jordens villdyr etter sin art, feet etter sin art og hvert kryp etter sin art. Og Gud så at det var godt.
26 # Sal 8 Da sa Gud: «La Oss forme mennesker#1,26 Adam; menneske (av jord) i Vårt bilde, etter Vår lignelse. De skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over feet, over hele jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden.»
27 # 5,2; Matt 19,4 Så skapte Gud mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte Han det#1,27 ham. Til mann#1,27 de hebraiske ord understreker kjønnsforskjellen: hankjønn og hunkjønn og kvinne skapte Han dem.
28 # 9,1f Så velsignet Gud dem og sa til dem: «Vær fruktbare, bli mange, fyll opp jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet, over fuglene i luften og over hver levende skapning som rører seg på jorden.»
29 # 9,3; Sal 104,14.; 127,3f Gud sa: «Se, Jeg har gitt dere hver plante som setter frø og som finnes på jordens overflate, og hvert tre som gir frukt med frø i. De skal være til mat for dere.
30Og til hvert dyr på jorden, hver fugl i luften og hvert kryp som har liv på jorden, har Jeg gitt hver grønn plante til mat.» Og det ble slik.
31 # Mark 7,37; [Sal 104,24] Da så Gud det Han hadde gjort, og se, det var svært godt. Så ble det kveld, og det ble morgen den sjette dagen.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring