Apostlenes gjerninger 16

16
Paulus tar med Timoteus
1 # 14,6; Rom 16,21; 2 Tim 1,5 Så kom han til Derbe og Lystra. Se, der var det en disippel som het Timoteus, sønn av en troende jødisk kvinne. Hans far var greker.
2Han fikk godt vitnesbyrd av brødrene i Lystra og Ikonium.
3 # Gal 2 Paulus ville at han skulle reise sammen med ham. Han omskar ham av hensyn til jødene i de områdene, for de visste alle at hans far var greker#16,3 gresk: hellener.
4 # 15,19–21.28–29 Mens de nå dro gjennom byene, ga de videre til dem de forskriftene de skulle holde, de som var vedtatt av apostlene og de eldste i Jerusalem.
5Slik ble menighetene styrket i troen, og daglig økte de betydelig i antall.
Kallet fra Makedonia
6 # Gal 1,1–2 Da de hadde reist gjennom Frygia og det galatiske land, ble de hindret av Den Hellige Ånd i å forkynne Ordet i Asia.
7Etter at de var kommet til Mysia, forsøkte de å dra til Bitynia, men Ånden#16,7 UN: Jesu Ånd ga dem ikke lov.
8 # 2 Kor 2,12 De dro forbi Mysia og kom ned til Troas.
9Et syn viste seg for Paulus om natten: En mann fra Makedonia sto og ba ham innstendig: «Kom over til Makedonia og hjelp oss!»
10Etter at han hadde sett synet, prøvde vi straks å dra til Makedonia, da vi forsto at Herren hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem.
Lydia blir døpt i Filippi
11Derfor seilte vi ut fra Troas og holdt stø kurs til Samotrake, og dagen etter kom vi til Neapolis.
12Derfra dro vi til Filippi, den første byen i den delen av Makedonia, en koloni#16,12 romersk koloni med romerske lover. Vi ble i den byen noen dager.
13På sabbatsdagen gikk vi ut av byen til elvebredden, hvor det pleide å være bønn. Vi satte oss ned og snakket med kvinnene som møttes der.
14 # Luk 24,45; Åp 1,11; 2,18.24 Det var en kvinne som het Lydia, som hørte på oss. Hun var purpurselger fra byen Tyatira, og hun tilba Gud. Herren åpnet hennes hjerte så hun hørte nøye på det Paulus sa.
15Da hun og hennes husfolk var blitt døpt, ba hun oss inntrengende: «Hvis dere holder meg for å være en som tror på#16,15 er trofast mot Herren, så kom hjem til mitt hus og bo der.» Slik overtalte hun oss.
Paulus og Silas i fengsel
16 # 1 Sam 28,3.7 Nå skjedde det da vi gikk til bønnen, at vi ble møtt av en slavepike som var besatt av en spådomsånd. Hun skaffet sine herrer stor inntekt ved å spå.
17Denne piken fulgte Paulus og oss, og hun ropte: «Disse menneskene er tjenere for Den høyeste Gud, de forkynner oss frelsens vei.»
18 # Mark 1,25.34; 16,17 Hun gjorde det samme i mange dager. Men Paulus ble svært opprørt, og han snudde seg og sa til ånden: «Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn å komme ut av henne!» Og den kom ut i samme øyeblikk.
19 # 16,16; 19,25–26; Matt 10,18 Men da herrene hennes så at deres håp om fortjeneste svant, grep de Paulus og Silas og dro dem med inn på torget til de politiske lederne.
20 # 17,8 De førte dem til dommerne#16,20 de øverste lederne i de romerske provinshovedsteder og sa: «Disse menn, som er jøder, lager stor uro i byen vår.
21De lærer oss skikker som det ikke er lov for oss romere å overta eller å holde.»
22Da samlet mengden seg imot dem. Dommerne rev av dem klærne og befalte at de skulle bli slått med kjepper.
23Da de hadde gitt dem mange slag, kastet de dem i fengsel og påla fangevokteren å holde streng vakt over dem.
24Etter å ha fått denne befalingen satte han dem innerst i fengselet og festet beina deres i stokken.
Fangevokteren i Filippi blir frelst
25Men ved midnatt var Paulus og Silas i bønn, og sang lovsanger til Gud. Og fangene hørte på dem.
26 # 5,19; 12,7f Plutselig kom det et stort jordskjelv, så fengselets grunnvoller ristet. Straks ble alle dørene åpnet, og alle fangenes lenker ble løst.
27Da fangevokteren våknet av søvnen og så at fengselsdørene var åpne, tenkte han at fangene hadde rømt. Derfor trakk han sverdet og skulle til å begå selvmord.
28Men Paulus ropte med høy røst og sa: «Ikke gjør deg noe ondt, for vi er her alle.»
29Da ba han om lys, sprang inn og falt skjelvende ned for Paulus og Silas.
30Han tok dem med ut og spurte: «Herrer, hva må jeg gjøre for å bli frelst?»
31 # 2,37f; Joh 3,16f; Luk 19,1f De svarte: «Tro på Herren Jesus Kristus, og du skal bli frelst, du og ditt hus.»
32Så talte de Herrens Ord til ham og alle som var i hans hus.
33 # Matt 28,16f Og i samme time på natten tok han dem og vasket sårene deres etter piskeslagene. Han og alle som hørte ham til ble døpt med det samme.
34Da han nå hadde tatt dem med inn i huset sitt, satte han fram mat til dem. Han gledet seg over å ha kommet til tro på Gud med hele sitt hus.
Paulus nekter å dra bort i hemmelighet
35Da det var blitt dag, sendte dommerne bud med rettstjenerne#16,35 bokst.: kjeppbærerne og sa: «La disse mennene gå.»
36Fangevokteren meldte dette til Paulus og sa: «Dommerne har sendt beskjed om å la dere gå. Dra derfor av sted nå, og gå i fred!»
37 # 22,25f Men Paulus svarte dem: «De har slått oss som er romerske borgere, offentlig, og uten dom og kastet oss i fengsel. Og nå vil de sende oss bort i hemmelighet? Nei, sannelig! La dem selv komme og hente oss ut!»
38Rettstjenerne fortalte dette til dommerne, og de ble redde da de hørte at de var romerske borgere.
39Så kom de selv, snakket vennlig til dem og førte dem ut og ba dem om å forlate byen.
40Så gikk de ut av fengselet og til Lydias hus. Da de hadde møtt brødrene, oppmuntret de dem og dro av sted.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring