Jesaja 26

26
1På den dag skal denne sang synges i Juda land: En sterk by har vi, frelse setter han til mur og vern. 2Lat op portene, så et rettferdig folk kan gå inn, et folk som holder fast ved sin troskap. 3Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred, for til dig setter han sin lit. 4Sett eders lit til Herren til alle tider! For i Herren, Israels Gud, har vi en evig klippe.
5For han har nedbøiet dem som bodde i det høie, den kneisende stad; han støtte den ned, ja støtte den ned til jorden, slo den ned i støvet.
6Den blev trådt under føtter, under de elendiges føtter, de ringes steg. 7Den rettferdiges sti er jevn; du jevner den rettferdiges vei. 8På dine dommers vei, Herre, ventet vi dig også; til ditt navn og ditt minne stod vår sjels attrå. 9Med min sjel lengtes jeg efter dig om natten, og med min ånd søkte jeg dig. For så snart dine dommer rammer jorden, lærer jordboerne rettferdighet. 10Dersom den ugudelige får nåde, så lærer han ikke rettferdighet; i rettvishets land gjør han urett, og han ser ikke Herrens høihet. 11Herre! Høit opløftet var din hånd, men de så det ikke; de fikk se din nidkjærhet for folket og blev til skamme; ja, ild fortærte dine fiender.
12Herre! Du skal hjelpe oss til fred; for alt det vi har gjort, har du utrettet for oss.
13Herre vår Gud! Andre herrer enn du har hersket over oss; ved dig alene priser vi ditt navn. 14Døde blir ikke levende, dødninger står ikke op; {nemlig til dette liv} derfor hjemsøker og ødelegger du dem og gjør hvert minne om dem til intet. 15Du øker folket, Herre! Du øker folket og viser din herlighet; du flytter alle landets grenser langt ut. 16Herre! I nøden søkte de dig; de opsendte stille bønner da din tukt kom over dem. 17Likesom en fruktsommelig kvinne vrir sig og skriker i sine veer når hun skal føde, således gikk det oss for din vredes skyld, Herre! 18Vi var fruktsommelige, vi vred oss; men da vi fødte, var det bare vind; frelse gav vi ikke landet, og ingen blev født til å bo på jorden. 19Dine døde skal bli levende, mine lik skal opstå; våkn op og juble, I som bor i støvet! For dugg over grønne urter er din dugg, og jorden gir dødninger tilbake til livet.
20Gå, mitt folk, gå inn i dine kammer og lukk dørene efter dig! Skjul dig et lite øieblikk, inntil vreden går over!
21For se, Herren går ut fra sitt sted for å hjemsøke jordboerne for deres misgjerning, og jorden skal la det blod som er utøst på den, komme for dagen og ikke mere dekke sine drepte.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring