Jeremia 41

41
1 # 2 Kong 25,25 Men i den sjuande månaden kom Ismael, son til Netanja, Elisjamas son, som høyrde til kongsætta og var ein av kongens stormenn, til Gedalja, son til Ahikam, i Mispa. Han hadde med seg ti mann. Medan dei sat og åt saman i Mispa, 2reiste Ismael, son til Netanja, seg saman med dei ti mennene som var med han. Med sverd hogg dei ned Gedalja, son til Ahikam, Sjafans son. Dei drap han som kongen av Babel hadde sett til å styra landet, 3alle judearane som var hos Gedalja i Mispa, og dei kaldearane som fanst der. Ismael drap alle krigarane.
4Dagen etter at Gedalja var drepen, før nokon visste om det, 5#41,5 raka skjegget … rispa seg opp teikn på sorg og bot. =sørgjeskikkar. kom det åtti menn frå Sikem, Sjilo og Samaria. Dei hadde raka skjegget, rive sund kleda og rispa seg opp. Dei hadde med seg grødeoffer og røykjelse som dei skulle bera fram i Herrens hus. 6Då gjekk Ismael, son til Netanja, ut frå Mispa for å møta dei. Han gret der han gjekk, og då han møtte dei, sa han til dei: «Kom og bli med til Gedalja, son til Ahikam!» 7Då dei kom inn i byen, vart dei drepne av Ismael, son til Netanja, og dei mennene han hadde med seg, og kasta i ein brønn. 8Men mellom dei var det ti menn som sa til Ismael: «Ikkje drep oss! Vi har mat gøymd ute på marka: kveite, bygg, olje og honning.» Då lét han dei vera og drap dei ikkje saman med dei andre. 9#41,9 kong Asa Jf. 1 Kong 15,22. Den brønnen der Ismael kasta lika av alle han hadde drepe gjennom knepet med Gedalja, var den kong Asa hadde laga då han låg i strid med kong Basja i Israel. Ismael, son til Netanja, fylte han no med dei drepne.
10Sidan førte Ismael, son til Netanja, resten av folket i Mispa bort som fangar, både døtrene til kongen og alle dei andre som var att i Mispa, dei som Nebusaradan, sjefen for livvakta, hadde sett Gedalja, son til Ahikam, til å styra over. Ismael, son til Netanja, drog av stad for å koma seg over til ammonittane.
11Då Johanan, son til Kareah, og alle hærførarane som var med han, høyrde om alt det vonde Ismael, son til Netanja, hadde gjort, 12tok dei med seg alle mennene sine og drog ut for å strida mot han. Dei fann han attmed den store dammen i Gibeon. 13Alt folket som var hos Ismael, vart glade då dei fekk sjå Johanan, son til Kareah, og alle hærførarane som var med han. 14No snudde alle dei som Ismael hadde ført bort som fangar frå Mispa, og gjekk tilbake til Johanan, son til Kareah. 15Ismael, son til Netanja, kom seg unna med åtte mann. Han slapp frå Johanan og drog til ammonittane.
16Johanan, son til Kareah, og alle hærførarane som var med han, tok då med seg resten av folket frå Mispa, dei han hadde ført tilbake frå Ismael, son til Netanja, etter drapet på Gedalja, son til Ahikam: menn, krigarar, kvinner, born og hoffmenn. Han førte dei tilbake frå Gibeon. 17Dei drog av stad og tok inn i Gerut-Kimham ved Betlehem. Dei ville fara vidare til Egypt, 18#2 Kong 25,26; Jer 41,2 bort frå kaldearane. Dei var redde kaldearane fordi Ismael, son til Netanja, hadde drepe Gedalja, son til Ahikam, som kongen av Babel hadde sett til å styra landet.

Markert nå:

Jeremia 41: N11NN

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring