Jeremia 39

39
Jerusalem blir teken
Det var då Jerusalem vart teken. 1#2 Kong 25,1ff; 2 Krøn 36,17ff; Jer 52,4ff I det niande året Sidkia var konge i Juda, i den tiande månaden, kom kong Nebukadnesar av Babel til Jerusalem med heile hæren sin og kringsette byen. 2I Sidkias ellevte år, på den niande dagen i den fjerde månaden, braut dei gjennom bymuren. 3#39,3 Nergal Sar-eser … Rab-mag sannsynlegvis namn og titlar på ulike babylonske embetsmenn. Tydinga av den hebr. teksten er usikker. Då kom alle Babel-kongens embetsmenn og tok sete i Midtporten: Nergal Sar-eser av Samgar-Nebu, Sar-sekim Rab-saris, Nergal Sar-eser Rab-mag og alle dei andre embetsmennene til kongen av Babel.
4 # 2 Kong 25,4ff; Jer 52,7ff; Esek 12,12 # 39,4 Araba-sletta dalsøkket der Jordan og Daudehavet ligg. Juda-kongen Sidkia og alle krigarane hans fekk auge på dei og rømde. Dei forlét byen om natta gjennom kongens hage ved porten mellom dei to murane. Han tok vegen mot Araba-sletta. 5#39,5 Ribla i Hamat-landet by ved Orontes-elva, i aramearriket Hamat, nord for Damaskus. Jf. 2 Kong 23,33. Men kaldearhæren sette etter dei og nådde Sidkia att på slettene ved Jeriko. Dei tok han til fange og førte han opp til Ribla i Hamat-landet, til Babel-kongen Nebukadnesar, som felte dommen over han. 6I Ribla drap kongen av Babel sønene til Sidkia medan han såg på. Kongen av Babel drap òg alle stormennene i Juda. 7Så stakk han ut auga på Sidkia og batt han med bronselenkjer for å føra han til Babel. 8Kaldearane brende både kongens slott og husa til folket, og murane kring Jerusalem reiv dei ned. 9Dei som var att i byen, og dei som hadde gått over til babylonarkongen, og dei som elles var att i folket, vart førte til Babel i eksil av Nebusaradan, sjefen for livvakta. 10Berre nokre av dei fattigaste i folket, dei som ingenting eigde, lét livvaktsjefen Nebusaradan vera att i Juda, og samstundes gav han dei vinmarker og åkrar.
Jeremia blir sett fri
11Kong Nebukadnesar av Babel gav livvaktsjefen Nebusaradan denne ordren om Jeremia: 12#40,4ff «Ta han og hald auge med han. Du skal ikkje gjera han noko vondt, men det han sjølv bed om, skal du gjera med han.» 13#39,3 Livvaktsjefen Nebusaradan, Nebusjasban Rab-saris, Nergal Sar-eser Rab-mag og alle stormennene til Babel-kongen 14#39,14 Gedalja son til ein kongeleg embetsmann i Jerusalem. Jf. 26,24; 2 Kong 22,12. Etter Jerusalems fall sette Nebukadnesar han til statthaldar i Juda. Jf. 40,5; 2 Kong 25,22. sende bod om at Jeremia skulle takast ut or vaktgarden. Dei gav han over til Gedalja, son til Ahikam, Sjafans son, som skulle ta han heim til seg. Så fekk han bu mellom folket.
Guds lovnad til Ebed-Melek
15 Herrens ord kom til Jeremia medan han sat fengsla i vaktgarden: 16#38,7 Gå og sei til Ebed-Melek frå Kusj: Så seier Herren over hærskarane, Israels Gud: Sjå, no oppfyller eg mitt ord om denne byen, til det vonde og ikkje til det gode. Det skal henda rett framfor auga på deg den dagen. 17Men eg vil berga deg på den dagen, seier Herren. Du skal ikkje koma i hendene på dei mennene du er redd. 18#21,9; 38,2; 45,5; Dan 6,24 Eg lèt deg sleppa unna. Du skal ikkje falla for sverd, men få livet som krigsbytte fordi du stola på meg, seier Herren.

Markert nå:

Jeremia 39: N11NN

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring